Best practice: inclusieve technologie in een kantooromgeving

  • Best practice

Bedrijf

Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van Nederland en heeft ruim 59.000 mensen in dienst. Binnen Rabobank richt men zich ook op inclusief werken. Rabobank zet hierbij verschillende technologieën in om medewerkers te ondersteunen.

Doelgroep

Medewerkers met een motorische beperking, visuele beperking of gehoorbeperking.

Uitdaging

De Rabobank kent verschillende bedrijfsprocessen. Hoe maak je deze met technologie toegankelijk voor mensen met een motorische beperking, visuele beperking of gehoorbeperking.

Oplossing

Binnen Rabobank zijn ze bij de diverse beperkingen aan de slag gegaan met volgende technologieën.

Motorische beperking – inzet Dragon:

Dit is spraaksoftware om een computer mee te bedienen. Zo’n 30 mensen met een motorische beperking (dwarslaesie, RSI) werken hiermee.

Visuele beperking – inzet NVDA + USA (Non Visual Desktop Access + Ultimate screen access):

Dit biedt visuele ondersteuning voor slechtzienden voor het bedienen van computers (Windows). Voor het begeleiden van de overstap naar NVDA werkt Rabobank samen met Babbage. Er werken bij Rabobank 25 mensen met een visuele beperking, waarvan 12 mensen NVDA gebruiken.

Rabobank medewerker aan het werk met braille toetsenbord

Medewerker aan het werk met braille-toetsenbord (NVDA-Technologie).

Gehoorbeperking – inzet Speaksee:

Dit is software voor mensen met een gehoorbeperking. Pilot is gestart bij de Rabobank met 4 medewerkers, waarbij de software bij fysieke meetings spraak omzet naar tekst.

Binnen Rabobank werkte men eerst, zonder de medewerkers vooraf te betrekken, met verschillende softwarepakketten (Zoomtext, etc.). Inmiddels worden medewerkers bevraagd op hun behoeften.

Meerwaarde van inzet technologie

  • Medewerkers met bovengenoemde beperkingen kunnen sneller werken;
  • Medewerkers kunnen zelfstandiger werken;
  • Medewerkers worden getraind om met commando’s en sneltoetsen snel te werken. Effect: mensen mét beperking werken sneller dan mensen zonder beperking.

Geleerde lessen

Speaksee: starten in pilot vorm is belangrijk, zo kan je daarna uitbreiden. Belangrijk: Rabobank hanteert een streng risk-assessment omtrent AVG en veiligheid. Daar moet in het vervolg beter op worden gelet en medewerkers van het risk en compliance team eerder betrekken. Ook dient er goed te worden onderzocht of de desbetreffende technologie een Cloud-technologie is (waarbij data dus naar ‘buiten’ gaat). Daar liggen de veiligheidseisen namelijk het hoogst.
NVDA/Dragon: eerst de software in testomgeving laten gebruiken. Daarna certificeren en testen of de technologie niet conflicteert met andere software. Daarna plan opstellen van ontsluiting.

Aan het woord

Een drukke baan, een gezin met drie kinderen en toevallig ook nog blind. Roxana van Mourik, recruiter bij Rabobank, is de uitgelezen persoon om te vertellen hoe het beleid voor diversiteit en inclusie van Rabobank in de praktijk werkt. ‘We hebben rolmodellen nodig op zichtbare posities. Lees het artikel: ik ben gewoon een recruiter die toevallig blind is.