Afkortingen & termen

Afkortingen & termen

A

AI

Artificial Intelligence

AR

Augmented Reality

B

Best practice

Best practice is een voorbeeld van een bedrijf waar inclusieve technologie goed is toegepast. Een best practice is vaak goed beschreven met duidelijke voorbeelden en toepassingen.

C

Cobot

Collaboratieve robot

D

Duurzaam inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden  met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

I

Inclusieve technologie

Inclusieve technologie is technologie die ondersteuning biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden en ze duurzaam inzetbaar te maken.

K

KIT

Kennisalliantie Inclusie en Technologie

O

OSS

Operator Support Systeem

R

R&D

Research & Development

T

TINT

Technohub Inclusieve Technologie

U

Use case

Vraagstukken die bij een bedrijf spelen rondom inclusieve technologie. Waarvoor nog geen oplossing is.

#

3D

Driedimensionaal

TINT help center