Afkortingen & termen

Afkortingen & termen

A

AI

Artificial Intelligence

AR

Augmented Reality

Afstand tot de arbeidsmarkt

Als iemand niet of lastig in aanmerking komt voor een reguliere baan.

B

Best practice

Best practice is een voorbeeld van een bedrijf waar inclusieve technologie goed is toegepast. Een best practice is vaak goed beschreven met duidelijke voorbeelden en toepassingen.

C

Cobot

Collaboratieve robot

D

Duurzaam inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden  met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

F

Fysieke beperking

Wanneer iemand een fysieke (of motorische) beperking heeft, is zijn bewegingsmogelijkheid verstoord.

I

Inclusieve technologie

Inclusieve technologie is technologie die ondersteuning biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden en ze duurzaam inzetbaar te maken.

K

KIT

Kennisalliantie Inclusie en Technologie

O

OSS

Operator Support Systeem

P

Psychische beperking

Het begrip psychische beperking wordt vaak gebruikt als het functioneren van mensen als gevolg van hun aandoening wordt belemmerd in belangrijke levensgebieden als leren, wonen, werken en sociale contacten. Iemand kan gedurende een aantal jaren te maken hebben met een psychische aandoening.

R

R&D

Research & Development

T

TINT

Technohub Inclusieve Technologie

U

Use case

Vraagstukken die bij een bedrijf spelen rondom inclusieve technologie. Waarvoor nog geen oplossing is.

V

Verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. Mensen die dit hebben, ontwikkelen zich minder snel dan leeftijdsgenoten. De gevolgen zijn vooral merkbaar op school, in de omgang met anderen en in hoeverre ze zichzelf kunnen redden in het dagelijks leven.

#

3D

Driedimensionaal

TINT help center