TINT Apeldoorn

Technohub Inclusieve Technologie (TINT) Apeldoorn is erop gericht mensen zo duurzaam en volledig mogelijk inzetbaar te krijgen. In een hybride leeromgeving kan worden geëxperimenteerd met technologieën die mensen in een kwetsbare positie ondersteunen in hun werkzaamheden.

Op 5 november 2020 is een consortium van bedrijven, technologiepartijen, kennisinstellingen en sociaal werkbedrijf Lucrato gestart in de regio Apeldoorn de Technohub Inclusieve Technologie (TINT).

Doel TINT

Doel is nieuwe technologie in te zetten om leren makkelijker te maken en meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. Het accent ligt daarbij op werk in de metalektro, een sector met een grote behoefte aan gekwalificeerde medewerkers.
Sommige mensen komen niet aan het werk of dreigen juist hun baan te verliezen doordat zij niet meer mee kunnen komen. Met slimme inzet van technologie kunnen mensen zich ontwikkelen en zijn zij gewilde werknemers. Zo zijn er mensen die moeite hebben met het onthouden van opdrachten. Een zogenoemd Operator Support Systeem dat instructies projecteert op de werkplek kan dan een oplossing zijn. Deze technologie leidt medewerkers stap voor stap door het werkproces en borgt de kwaliteit. Een ander voorbeeld is de inzet van exoskeletten die ondersteuning bieden aan mensen met (risico op) fysieke klachten.

De metalektro-sector wil onderzoeken hoe inzet van technologie huidige werknemers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking nog beter kan ondersteunen bij het uitvoeren en het leren uitvoeren van taken. Het moet zo bijdragen aan hun inzetbaarheid en voor werkgevers betekent het dat zij toegang krijgen tot verborgen arbeidspotentieel.

Locatie

TINT Apeldoorn krijgt mogelijk een fysieke locatie op het ‘NewTechPark’ in Apeldoorn waar bedrijven, kennisinstellingen en technologieleveranciers nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen. De eindgebruikers worden hierbij nauw betrokken.
Daarnaast biedt de TINT een trainingslocatie voor (toekomstige) werknemers in de metalektro. Leerlingen, zij-instromers, statushouders en werknemers experimenteren met de technologische oplossingen en leren daarmee werken. Coaches helpen hen met het opbouwen van zelfvertrouwen.
Het is nadrukkelijk de bedoeling opgedane kennis en inzichten te delen met andere bedrijven, sectoren, onderwijsinstellingen en arbeidsmarktregio’s.

Brede samenwerking

In totaal acht Apeldoornse bedrijven en organisaties nemen nu al deel aan de TINT Apeldoorn. Het gaat om VDL Weweler, fabrikant van luchtveer- en asliftsystemen; AKOS, advies- en ingenieursbureau op het gebied van industrial development; Aventus, regionaal opleidingen centrum; IJssel Technologie, specialist in smart industry; Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT), kennisplatform en katalysator voor inclusieve technologie; Lucrato, sociaal werkbedrijf voor Apeldoorn, Epe, Heerde; RCT Gelderland, innovatiemakelaars voor de maakindustrie; Saxion, onderwijs- en kennisinstelling voor het HBO. TFC zorgt voor de governance als projectondersteuning. Denkhuijzen advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.

De Technohub Inclusieve Technologie is geïnitieerd door de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT), een initiatief van het Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid en TNO. Opleidingsfonds A+O Metalektro financiert het project in opdracht van sociale partners.