Cobot op de werkvloer

Deze week is de cobot op de werkvloer van Lucrato ingezet voor het palletiseren van dozen. De cobot is aangeschaft door Saxion en in bruikleen (huur) voor één jaar bij Lucrato. Zo kan Lucrato kijken of dit het werkproces bevordert en in de toekomst wellicht zelf een co-bot aanschaffen. Na het jaar zal de cobot op Saxion in het Human Centered design lab in Deventer komen te staan als onderwijstool voor de AMA (opleidingen Toegepaste Psychologie en HRM).

  • Cobot
  • Inclusieve technologie

Een collaboratieve robot oftewel cobot ondersteunt mensen in hun werk door naast en met hen samen te werken. In dit geval hoeven de medewerkers van Lucrato niet zelf meer de zware pakketen op de pallets te zetten, maar doet de cobot dit voor hun. De dozen wegen 6 kilo per stuk en hiervoor moesten de kandidaten de dozen vanaf de weegschaal zelf op de palet zeten. Dit is zeker op de langere termijn enorm schadelijk voor de rug.

“Heel fijn! Je hoeft de dozen niet meer op te tillen en dat scheelt heel veel kracht in je rug en je schouders.”

Medewerker Lucrato

De cobot is geïnstalleerd door Gibas. TINT heeft van hen ook E-learnings ontvangen om zelf de vervolgprocessen te gaan programmeren. Daarvoor zijn alle teamleiders op de afdeling en de mensen die gaan werken met de cobot uitgenodigd. Dit zal de komende maanden gaan plaatsvinden.
In de TINT hub staat een kleine cobot als leer- en proefmodel. Dit kleine model is geleend van Aventus, zij delen hun apparatuur en expertise met ons. Ook dit is weer een mooie en productieve samenwerking tussen Werkleerbedrijf Lucrato, Saxion en Aventus.

“We hebben een stukje toekomst binnen gehaald waardoor de medewerkers hier langer en zonder fysieke problemen kunnen werken.”

Afdelingshoofd Lucrato
TINT help center