Exoskelet mogelijke toepassing bij fysieke werkzaamheden - onderzoek

Een exoskelet is een draagbaar skelet dat de drager zelf aanstuurt. Het skelet helpt met actief of passief tillen, bij voorovergebogen werk of bij fysiek belastende, repeterende werkzaamheden. Maar is een exoskelet een mogelijke toepassing als fysieke ondersteuning bij werk? Student van de TINT ging op onderzoek.

  • Exoskelet
  • Onderzoek

Doelstelling

Het in kaart brengen in hoeverre exoskeletten een mogelijke toepassing kunnen zijn als fysieke ondersteuning bij werk. En hoe je een eventuele toekomstige implementatie bij werkleerbedrijf Lucrato het best kan begeleiden.

Doelgroep

Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren

Betrokken partijen

Student van Saxion – Marjolein Houwers, Werkleerbedrijf Lucrato en externe deskundigen

Welke technologie wordt ingezet

Er wordt onderzoek gedaan naar de inzet van exoskeletten. Een eerdere mislukte implementatiepoging vormde aanleiding voor onderzoek en basis voor lering uit die ervaring.

Opzet pilot

Het onderzoek is opgebouwd uit desk- en fieldresearch, literatuuronderzoek en gespreksvoering.

Geleerde les

  • Medewerker als uitgangspunt in plaats van de technologie

Opbrengsten

  • Het is belangrijk te starten bij de bron. Breng in kaart waar behoefte aan is. Probleemanalyse -> mogelijke oplossingen onderzoeken -> testen -> evalueren -> bijstellen -> indien nodig herhalen. Bij een eerdere implementatiepoging was de uitgangspositie; mogelijke oplossing -> testen.
  • Besef; een oplossing is pas een oplossing als een eindgebruiker er baat bij heeft en behoefte heeft aan de inzet

Vervolg

Mocht een exoskelet als fysieke ondersteuning passend zijn dan moet er rekening worden gehouden met het volgende:

  • Zijn álle mogelijke alternatieven uitgesloten? (aanpassing van de werkomgeving, aangepaste stoelen, braces etc.)
  • Betrek experts bij het implementatieproces; bijvoorbeeld bij de afstelling van het exoskelet op het eigen lichaam
  • Zorg voor voldoende voorlichting en instructies

Dit draagt bij een succesvolle implementatie.

TINT help center