Inclusieve technologie in Vlaanderen

Net als in Nederland is Vlaanderen druk bezig met de inzet van inclusieve technologie. In november ging TINT Apeldoorn en Werkzaak Rivierenland bij maatwerkbedrijf Mariasteen en Lichtwerk op bezoek om zo kennis uit te wisselen. De nadruk bij dit bezoek lag op Augmented Reality: Operator Support System.

 • Operator Support System

Maatwerkbedrijf Mariasteen

Mariasteen heeft 1000 medewerkers, op 3 verschillende locaties met specialisaties. Vanuit TINT bezochten we de locatie gespecialiseerd in de metaalindustrie.

Op de werkvloer zijn duidelijke zones waar verschillende werknemers staan. De zone waar bijvoorbeeld boorwerkzaamheden worden gedaan bestaat alleen uit ‘boormedewerkers’. Een medewerker verplaatst daarom zelden tussen zones en alleen binnen de afdeling. Zo doet iedereen hetzelfde wat het onderling stellen van vragen makkelijker maakt.

Focus ligt op ergonomie: wanneer iets te zwaar is wordt er tilsysteem geïntroduceerd. Een ander voorbeeld is dat er middels lasercutters mallen worden gemaakt waarin de medewerkers kunnen werken. De ergotherapeut kijkt in welke houding dit het beste gedaan kan worden (zittend, staand, rechtop etc.). Tegelijkertijd is dit economisch gezien ook een snelle manier om de werkplaats in te richten. Deze taken worden opgepakt door het team R&D.

Inzet van technologieën

De volgende technologieën worden bij Mariasteen ingezet:

 • 3D printen
 • Cobots
 • Smart beamer/ Operator Support System
 • Laser cutter

Ontzorgen door innovatie team – R&D

Het doel van Mariasteen is om de klanten volledig te ontzorgen door hoge kwaliteit en op tijd te leveren en om tegelijk het werk haalbaar te maken voor de werknemers die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Dit doen zij door een nauwe multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende diensten, dit zorgt voor veelzijdigheid. Het team bestaat uit:

 • R&D team met 4 ingenieurs en 4 ergotherapeuten
 • Technische dienst
 • Werkbegeleiders (leidinggevenden van een groep van doelgroep medewerkers), al dan niet op locatie bij een klant
 • Doelgroepmedewerkers (wanneer er een specifiek probleem zich voordoet), al dan niet op locatie bij een klant

Voordelen inzet van technologie

 • Kwaliteit kan worden gewaarborgd
 • Professioneel en betrouwbaar imago
 • Doelgroepmedewerkers kunnen zich verder ontwikkelen
 • Het initieert nieuwe mogelijkheden en kansen qua werk

Toepassingen Operator Support System: Lightguide

Er worden een drietal toegepaste Lightguide opstellingen ingezet bij Mariasteen:

Qua ondersteuning van de OSS wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van tekst en afbeeldingen (zowel foto’s, animaties, als korte video’s). Er is bewust een keuze gemaakt om geen gebruik te maken van geluid. Deze keuze is gemaakt doordat de mensen anders te veel prikkel/stimuli binnen krijgen en omdat dit in een lawaaierige productieomgeving minder impact heeft.

Wanneer je gebruik gaat maken van video’s moet je goed nadenken waar de toegevoegde waarde ligt en moet de video niet langer zijn dan 6 tot 10 seconden en dan in een loop (gifje). Mensen kunnen namelijk niet tegelijkertijd een video kijken en bezig met het assemblagewerk dit vertraagt namelijk het proces.

Sterktes van Lightguide van Lichtwerk

 • Flexibiliteit in de opstellingen
 • 360 graden mogelijkheden + eventueel twee operators werkzaam aan één opstelling

Inzet Operator Support System in Nederland

Het is belangrijk om te kijken welke industrieën potentie hebben in de omgeving van Noord Veluwe (TINT) en Rivierenland (Werkzaak). Is er toekomstbestendigheid en is er continuïteit in opdrachten mogelijk.
Het is zaak om de sales/accountmanagers van de bedrijven hierop aan te haken. O.a. ook in het bedrijvennetwerk van TINT. Investeringen zorgen voor een hefboom voor nieuwe klanten. Maar je moet ook als bedrijf de boer op durven te gaan en complexer werk aan durven gaan.
Dit vraagt dus om een bepaalde mindset.

Fotoimpressie van de rondleiding

TINT help center