Inzet van vertaaltechnologie - adviesrapport

Taalbarrières kunnen voor uitdagingen zorgen. Nu zetten werkleerbedrijven nog vaak tolken in, maar er is tegenwoordig ook vertaaltechnologie beschikbaar. Vanuit TINT is onderzoek gedaan naar de geleerde lessen en opbrengsten van de inzet van de technologie.

  • Vertaaltechnologie

Doelstelling

Adviesrapport opleveren over vertaaltechnologie waarin de resultaten van het onderzoeksrapport en vervolgstappen worden weergegeven.

Doelgroep

Consulenten en werkcoaches.

Betrokken partijen

Student van Saxion – Youri Rooijakkers en werkleerbedrijf Lucrato

Welke technologie wordt ingezet

Vertaaltechnologie en in dit geval specifiek Timekettle WT2 Plus en de Vasco M3 Translator

Opzet pilot

Gestart met de aanschaf van 3x een Timekettle WT2 Plus en 3x Vasco M3 Translator en dit uitgedeeld aan het personeel. In september 2022 is er een student aangesloten oor het onderzoek naar gebruik. Er zijn verschillende personeelsleden geinterviewd over het gebruik. Daarnaast is er gestart met digitale vragenlijsten om te kijken hoe ver andere bedrijven zijn met de implementatie van de vertaaltechnologie. Dit is allemaal verwerkt in het onderzoeks- en adviesrapport.

Geleerde lessen

  • De taal Tigrinya (taal uit Eritrea) mist op alle devices en zal op de korte en waarschijnlijk ook lange termijn niet beschikbaar komen door de complexiteit van de taal.
  • Er zijn duidelijke instructies nodig voor zowel personeel als andere gebruiker, zoals statushouder, om beter met de technologie om te kunnen gaan.
  • Zorg voor voldoende beschikbare apparaten.

Opbrengsten

  • Statushouders kunnen privé een gesprek voeren met de consultant, zonder tussenkomst van derden. Er zijn zo minder drempels.
  • In potentie worden minder tolken ingezet, waardoor budget overblijft. De technologie zal zich snel terugverdienen t.o.v. een tolk.
  • De vertaaltechnologie is nu vooral geschikt voor start van een intake of op de werkvloer. In verband met de volgende beperkingen: korte zinnen, homoniemen vermijden, niet alle talen beschikbaar.

Vervolg

Binnen TINT Apeldoorn is besloten verder te gaan met Timekettle WT2 Plus. Hiervoor is het belangrijk dat er een goed implementatieplan komt na de pilot. Kijk ook goed naar voldoende beschikbaarheid van de vertaaltechnologie. Laat personeel van elkaar leren zodat het gebruik sneller bekend is. Of volg een training voor de vertaaltechnologie. Het is goed om bij deze zaken stil te staan.

TINT help center