Pilot Operator Support Systeem

Studenten van Saxion voeren meerdere onderzoeken uit. Deze keer gericht een pilot gericht op het Operator Support Systeem.

  • Operator Support System
  • OSS
  • Pilot

Doelstelling

Het in kaart brengen van de verschillende aspecten die een rol spelen bij het inzetten van een Operator Support Systeem (OSS), zoals de vorm van werkinstructies, de moeilijkheid van de instructies en vaardigheden van de gebruiker.

Doelgroep

Mensen die baat hebben bij cognitieve ondersteuning.

Betrokken partijen

Werkleerbedrijf Lucrato, TINT en de studenten van Saxion.

Welke technologie wordt er ingezet

Het Operator Support Systeem (OSS) in dit geval van Arkite. Een OSS projecteert stappen van het werkproces op het werkblad. Het geeft de stappen één voor één weer die de medewerker moet ondernemen. Zo kan iemand die cognitief zwakker is ondersteunt worden.

Opzet pilot

Er is gestart met een literatuuronderzoek waarbij ook onderzoeken zijn bekeken die reeds over dit systeem zijn uitgevoerd. Aan de hand van het literatuuronderzoek is de bestaande demo geüpdatet.
Gebruikers en teamleiders hebben de demo getest en hun feedback is meegenomen.
Daarnaast zijn er praktijkbezoeken gepleegd bij bedrijven waar een OSS draait. De verschillen en resultaten zijn gebundeld, om zo tot een goed advies te komen voor aanschaf OSS

Geleerde lessen

Het werken met het OSS van Arkite levert de volgende lessen op:

  • Het systeem is adaptief te gebruiken, kan aan niveau worden aangepast.
  • Werkinstructie dienen van een bepaalde gradatie te zijn om meerwaarde van het OSS te ervaren.
  • Medewerkers ervaren frustratie wanneer ze een te hoge loonwaarde hebben bij het werken met de OSS. Deze moet dus onder de 30% liggen voor constante ondersteuning. Bij aanleren kan de loonwaarde wel hoger worden, omdat dan het niveau ook aangepast kan worden (adaptief).
  • Werkinstructies moeten korte en duidelijke zinnen bevatten.
  • Afbeeldingen zijn cruciaal voor het begrijpelijk maken.

Opbrengsten

Werkleerbedrijf Lucrato weet nu hoe ze het OSS kunnen inzetten en werkinstructies moeten vormgeven. Meerdere medewerkers hebben inmiddels met het OSS kennis gemaakt. Dit kan de eventuele implementatie gemakkelijker maken.

Vervolg

Het implementeren van een OSS op de werkvloer bij Lucrato.

Word TINT partner