Pilot van start: werken met behulp van Operator Support System

Saxion, IJssel Technologie en werkbedrijf Lucrato zijn de pilot ‘Inclusieve technologie met behulp van OSS (Operator Support Systeem)’ binnen Lucrato begonnen. Maar hoe is de pilot van start gegaan binnen TINT Apeldoorn? Waar moet je allemaal opletten? Lucrato neemt ons mee in het proces.

 • Inclusieve technologie
 • Operator Support System
 • Pilot
Operator Support System project op werkbank

Pilot

Welke technologie kan van toegevoegde waarde zijn voor kandidaten? Lucrato heeft besproken welke verschillende technologieën er kunnen worden toegepast en uiteindelijk is er gekozen voor het Operator Support System. OSS is een technologie die de instructies vervangt die eerder door werkleiders werden gegeven of via papier. De medewerker krijgt nu instructies geprojecteerd op zijn of haar werkblad.  Het voordeel van OSS is dat het een laagdrempelige techniek is. Het systeem is snel aan te passen waardoor je het toegankelijk kunt maken voor verschillende doelgroepen.

Als werkbedrijf is het een zoektocht welke technologische middelen van toegevoegde waarde zijn voor de kandidaten. Het is belangrijk goed voor ogen te krijgen wat OSS voor meerwaarde kan hebben en niet het systeem implementeren omdat het simpelweg bestaat. Hierdoor is het belangrijk om tijd te nemen om de technologie te leren kennen en te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is.

Operator Support System

Opstelling van een Operator Support System

Met deze pilot wil Lucrato experimenteren en met een onderzoeksbril kijken naar de toegevoegde waarde van OSS voor de kandidaten. Saxion zal studenten aanleveren die meewerken aan het onderzoeksproces en IJssel Technologie zal zorg dragen voor de technologie.

Keuze doelgroep

Om tot een keuze te komen welke doelgroep bij de pilot betrokken wordt heeft Lucrato samen met IJssel Technologie allereerst een basisopzet gemaakt voor de OSS. Hiermee krijgen we een beeld hoe OSS werkt en wat dit kan betekenen voor werkprocessen en de doelgroep. Op basis hiervan komen er vragen zoals: Wat als iemand bijvoorbeeld een visuele beperking heeft? Kan er een aanpassing op worden gemaakt? En mensen met concentratieproblemen? Door antwoorden hierop kan een duidelijke keuze voor een doelgroep(en) worden gemaakt. Bij de keuze voor de doelgroep vindt Lucrato het belangrijk om te kandidaat centraal te stellen.

OSS is makkelijk aan te passen aan de doelgroep. Zo wordt er bijvoorbeeld met gamification gewerkt voor de doelgroep met concentratieproblemen. Er is dan op een scherm zichtbaar hoeveel producten iemand heeft gemaakt, hoeveel tijd die persoon hiervoor nodig had en hoe ver hij zich in het werkproces bevindt. Hierdoor blijven kandidaten geprikkeld.
Vanaf eind oktober zullen de eerste kandidaten binnen Lucrato starten met OSS

Leerpunten tot nu toe

Ook al is de pilot met de doelgroep nog niet gestart, er zijn nu al zeker een aantal leerpunten te noemen.

 • Neem de tijd als bedrijf om de technologie te leren kennen. Het is belangrijk om te kijken naar de toegevoegde waarde van de technologie. Schaf het niet alleen aan omdat het bestaat. Zet de kandidaat in dit vraagstuk centraal.
 • OSS is niet voor alle werkzaamheden geschikt. Het moet voldoen aan drie criteria: het werkproces moet complex zijn, het moet om meervoudige handelingen gaan en de waarde van het product moet hoog genoeg zijn.
 • Het werkproces moet niet té complex zijn. Fijne en minuscule handelingen kan de smartbeamer niet goed registreren.
 • Het meeste rendement heb je bij mensen die op een loonwaarde van 30% zitten. Die kunnen misschien wel naar 60/70%. Vanaf 70/80% is het rendement een stuk kleiner. Ze kunnen complexer werk verrichten door OSS. Een deel zit hem namelijk in gedrag, moeilijk leerbaar, concentratie, gemiddeld genomen jonge groep. Gamification is voor de concentratieproblemen erg interessant. Ook heb je orders nodig van 40.000/50.000 stuks om het meeste rendement eruit te halen.
 • Bedenk wie je binnen het bedrijf nodig hebt voor het implementeren van OSS: innovatie adviseur, engineers, programmeurs, training ontwikkelen, begeleiding, mensen die observeren en vastleggen wat er gebeurt.
 • Het creëren van persona’s is belangrijk.

Vervolgstappen

Om de pilot definitief van start te laten gaan is het belangrijk dat Lucrato op voorhand de locatie voor OSS, de doelgroep en het werkproces gaat vaststellen.

Locatie
De locatie is inmiddels vastgesteld en dat is Lucrato Apeldoorn met twee geschikte ruimtes.

Doelgroep
Met betrekking tot de doelgroep zullen de volgende punten moeten worden meegenomen.

 • Hoeveel kandidaten?
 • Een beschutte afdeling waar het grootste rendement zou zitten: in leervermogen of in concentratie (hierin zit ook angst, autisme) met vaste begeleider.
 • Afhankelijk van de knelpunten
 • Kansen voor de groep mensen die niet de taal machtig zijn.
 • Doelgroep centraal zetten in de ontwikkeling.
 • Iteraties ontwikkelen vanuit de eindgebruiker, dus de doelgroep erbij betrekken.

Werkproces

Voor het werkproces gelden de volgende punten:

 • Het soort werk kiezen
 • Welke werkzaamheden hebben een serie?
 • Is het mogelijk om complex werk naar locatie te halen?
 • Ook kijken naar andere manieren die het werkproces makkelijker kunnen maken. Niet alleen focussen op OSS.
 • Hoe richt je het werkproces slimmer in (bijvoorbeeld: bibliotheek aanleggen met visuele instructies i.p.v. dikke werkmap).
 • Behoud een brede scoop. Deze pilot gebruiken om ervaring op te doen met OSS en daarvoor open blijven staan voor andere technologieën.

Planning

De pilot zal de aankomende maanden gaan lopen. IJssel Technologie stelt de OSS beschikbaar aan Lucrato. Op 14 oktober wordt er een kennissessie gehouden voor alle werkgevers waarbij Lucrato verschillende technologieën wil laten zien.
Blijf TINT Apeldoorn volgen om op de hoogte te blijven van pilot.