Skills gericht profileren van kandidaten - onderzoek

Studenten van Saxion voeren meerdere onderzoeken uit. Deze keer gericht op skills gericht profileren van kandidaten.

  • Onderzoek
  • Skills

Doelstelling

Hoe kan leerwerkbedrijf Lucrato kandidaten meer op een skills gerichte manier laten profileren. Daarnaast worden de voor- en nadelen onder de loep genomen en beschreven aan welke randvoorwaarden er voldaan moeten worden om de eerste stappen te maken binnen het bedrijf.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit de kandidaten van beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen met lichamelijke-, verstandelijke-of psychische knelpunten die problemen ervaren met aandacht, concentratie en stemming. Er is vaak sprake van beperkte schoolse vaardigheden waardoor het ontwikkelen van vaardigheden trager gaat.

Betrokken partijen

Werkleerbedrijf Lucrato, TINT, Beschut medewerkers en studenten van Saxion.

Welke technologie wordt ingezet

Er wordt nog geen specifieke technologie ingezet.

Opzet pilot

Het opstellen van een plan van aanpak. Daarna gestart met literatuuronderzoek. Interviews afgenomen bij kandidaten, consulenten, experts en arbeidsdeskundige om in kaart te brengen: In hoeverre skills gerichte profileren een positieve invloed kan hebben op de kandidaten? Wat wordt er al gedaan rondom skills gericht profileren? Waar moet er rekening mee worden gehouden om het in te zetten? Alle data verzameld en geanalyseerd. Tot slot de resultaten en conclusies opgesteld en verwerkt in het adviesrapport.

Geleerde lessen

Er is een behoefte om de kandidaten meer te laten focussen op hun eigen kunnen dan alleen te kijken naar wat zij niet kunnen. De huidige sollicitatieprocedure binnen lucrato bevalt en verloopt goed. Om de kandidaten middels een skillspaspoort (vervangende cv) te presenteren is nog te hoog gegrepen en lastig in te vullen. Wel kan het helpen om een format op te stellen die meer bestaat uit de input van een kandidaat dan alleen de consulent waarmee de kandidaat zichzelf kan presenteren.

Opbrengsten

De start van het onderwerp ‘skills gericht profileren’ binnen het bedrijf. Ondanks dat het bedrijf er nog niet klaar voor is om een stap te maken richting een skills gerichte arbeidsmarkt, wordt er wel veel waarde gehecht aan de verkenning hier naar toe. Dit omdat het bijdraagt wanneer het bedrijf wel zover is om stappen te maken. Daarnaast lijken de kandidaten enthousiast te zijn over het principe om meer te focussen op hun kunnen dan alleen het verhelpen van hun knelpunten.

Vervolg

Kan er onderzoek worden gedaan, naar wat er in een format mbt skills voor kandidaten moet staan. Hoe het format kan worden ingezet of hoe denken werkgevers over een skills gerichte arbeidsmarkt.

TINT help center