Sociaal ondernemen: hoe zorg je dat iemand met een beperking in jouw organisatie kan werken

Hoe zorg je dat iemand met bijvoorbeeld autisme in jouw organisatie kan werken? Saxion is een onderzoek gestart met de insteek hoe  Saxion mensen met autisme middels inclusieve technologie en inclusief herontwerp duurzaam werk kan geven.

 • Sociaal ondernemen

Het onderzoek

Het onderzoek richt zich op een fictieve functie bij Saxion voor het annoteren van Media. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de principes van waarderend onderzoek:

 • Dawn: wensen van TINT en Saxion
 • Discover: wat is er al op dit gebied?
 • Dream: technologie die bestaat inclusief maken, hoe doe je dat?
 • Design: prototypes maken en stappenplan ontwerpen.
 • Deliver: hoe breng je dit over? Hoe voer je het uit in de praktijk?

Bekijk het filmpje over sociaal ondernemen – casus Danny

Artikel gaat verder onder het filmpje.

Het stappenplan sociaal ondernemen

Er is een stappenplan ontwikkelt om antwoord te geven over hoe je, zoals in dit onderzoek, iemand met autisme kan laten werken binnen Saxion.

 1. Commitment hebben om inclusief beleid te integreren in de HR-processen om mensen met een beperking te integreren en te ondersteunen binnen Saxion.
 2. Arbeidsanalyse waarin o.a. wordt gekeken naar toepasbaarheid van inclusieve technologie, van de werkprocessen om essentiële taken te ontdekken in relatie tot de feitelijke taakverdeling in functies.
 3. Jobcarving (*: in overleg met leidinggevenden en werknemers het participatief herontwerpen van functies en werkprocessen, de essentiële taken per afdeling van bestaande taken selecteren voor een ander doel om nieuwe essentiële functies te creëren.
 4. Werving en selectie: werven, selecteren, voorbereiden en coachen van kandidaten die bekwaam zijn om de aangepaste essentiële taken uit te kunnen voeren.
 5. Functiecreatie: koppelen van essentiële taken en stappen die uitgevoerd moeten worden tot essentiële functies die afgestemd zijn op de doelen van de afdeling en de gedragskenmerken en ervaringskennis van de individuele kandidaat.
 6. Medewerkersbehoeften: individuele kandidaat centraal stellen en behoeften vaststellen die o.a. inclusieve technologie kan vervullen.
 7. Onboarding (**: kandidaten integreren in hun nieuwe werkomgeving, regelmatig wederzijdse verwachtingen uitspreken, trainen & begeleiden door een collega, jobcoach of directe leidinggevende.
 8. Monitoren: regelmatig in gesprek gaan en feedback geven aan de kandidaat door de werkbegeleider en leidinggevende en eventueel wanneer nodig jobcarving toepassen. Mocht de re-integratie niet geslaagd zijn, moet er naar stap 4 terug worden gegaan om een nieuwe kandidaat te zoeken.
 9. Evalueren: evalueren van het project door vertegenwoordigers van de betrokken afdeling en de bedrijfsleider om te bepalen hoe het project verder wordt voorgezet.

Voordelen bij inzet van inclusieve technologie en inclusief herontwerp

Werknemers worden verlicht in hun werkzaamheden. Door de ondersteuning van technologie kunnen zij makkelijk hun werk uitvoeren . De uitleg van de werkzaamheden worden op een andere manier gedaan, die aansluit bij de behoefte van de werknemer.

Het voordeel bij de werkgevers zit hem in dat er meer geschikte mensen te vinden zijn voor openstaande vacatures, die voorheen lastiger te vervullen zijn. Een meer inclusieve werkomgeving werkt stimulerend voor personeel. En het zorgt als werkgever voor een goed aanzien in de maatschappij op het gebied van duurzaamheid en inclusie.

Vervolg

Starten met een pilot om te kijken hoe het werkt in de praktijk. Dus op welke manier kunnen werkgevers worden ondersteund in het herontwerpen van werkprocessen daar waar technologie wordt gebruikt bij deze werkprocessen om deze inclusief te maken?

Onderzoek uitgevoerd door

Dit onderzoek is uitgevoerd door Saxion studenten Vera Lemm, Femke Hunneman, Frank Stelder en Juliëtte Bank.

(* Jobcarving: splits je bestaande functies op om banen te creëren voor mensen met een beperking.
(** Onboarding: Het instroomproces waarbij nieuwe medewerkers kennismaken met je organisatie. Ze leren hun collega’s kennen en krijgen een goed beeld van hun rol binnen het team. Het doel van het onboarding-proces is dat nieuwe medewerkers zich onderdeel gaan voelen van de organisatie.