Hybride leren en nieuwe technologie; kansen voor iedereen

Het A+O fonds staat stil bij de eerste inclusieve technohub in Nederland. Welke kansen liggen hier voor bedrijven en hun (toekomstige) medewerkers?

  • A+O fonds
  • TINT Apeldoorn

Aandacht voor de technohub inclusieve technologie Apeldoorn

Het A+O fonds besteedt in haar magazine en online aandacht aan de eerste technohub inclusieve technologie (TINT) van Nederland, een innovatief concept geïnitieerd door de Kennisalliantie Inclusie en Technologie en de sector van maak- en technologiebedrijven. In 2020 is het idee met een consortium van 8 organisaties vertaald naar een concreet programma, gericht op de kansen van nieuwe technologie in relatie tot het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van bedrijven en het versterken van de positie van mensen met een werkgerelateerde hindernis  op de regionale arbeidsmarkt.
Het consortium wordt gevormd door onder meer de bedrijven VDL Weweler, IJssel Technologie en AKOS, de onderwijsinstellingen Saxion en ROC Aventus, het sociaal werkbedrijf Lucrato, RCT Gelderland en de Kennisalliantie Inclusie en Technologie.

Kracht van technohub inclusieve technologie

Leendert Bos van de Kennisalliantie Inclusie en Technologie zegt hierover: “De kracht van deze eerste inclusieve technohub is de gedeelde inzet van publieke en private partijen in de regio Apeldoorn om mensen – met en zonder knelpunten – met inzet van nieuwe technologie te ontwikkelen tot gekwalificeerde kandidaten.” KIT is landelijk actief op inclusie en technologie en is in gesprek met andere regio’s voor het opstarten van nieuwe inclusieve hubs, toegesneden op de vraag van werkgevers in de betreffende regio. Bos: “Dit concept brengt onderwijs en bedrijfsleven echt bij elkaar. En dat levert veel op: door het toepassen van innovaties kunnen mensen met een arbeidsbeperking aan de slag in de metalektro en worden (toekomstige) medewerkers geschoold in de skills van de toekomst.”

Lees hier het volledige artikel van het A+O fonds.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met TINT Apeldoorn of lees meer over de inclusieve technohub Apeldoorn.