Kennissessies TINT Apeldoorn

Voor alle deelnemers aan het consortium zijn kennissessies georganiseerd met verschillende thema’s.

  • Hybride leren
  • Inclusieve technologie
  • Kennissessie
Medewerker met een VR-bril op

Kennissessie verschillende soorten technologie

Het doel van deze kennissessie was tweeledig:

  1. Hoe kan technologie aansluiten op bepaalde werkzaamheden/werkplekken bij Apeldoornse bedrijven.
  2. Hoe kan technologie bijdragen aan passend werk voor mensen met die knelpunten ervaren.

Deze kennissessie werd gehouden voor alle leden binnen het consortium van de Technohub Apeldoorn. Om een antwoord te geven op de twee doelen is tijdens de presentatie verschillende technologieën besproken, zoals AR/ VR, Exoskeletten, Beamer projection etc. Hierbij is stil gestaan over de functionaliteit, toepassing van de technologie bij verschillende werkzaamheden en/of processen. Hierbij is gebruik gemaakt van o.a. het TNO-model van duurzame inzetbaarheid. De doelen zijn bereikt doordat de leden weten welke technologie waar toepasbaar is en voor wie (doelgroep of reguliere werknemers). Daarnaast gaan een aantal leden van het consortium best practices en use cases ophalen bij werkgevers die op dit moment al aan de slag zijn met inclusieve technologie. Op deze manier kan de kennis vanuit de praktijkvoorbeelden als de presentatie over technologieën gedeeld worden met andere bedrijven in de regio Apeldoorn die nog niet zo ver zijn om zo inclusieve technologie verder te bevorderen.

Kennissessie mens en arbeid

Doel van deze kennissessie:

  • Kennismaken met de wereld van Participatiewet, de WerkLeerbedrijven en de groepen kandidaten.
  • Welke aandachtpunten en behoeftes er zijn voor kandidaten in een kwetsbare arbeidspositie en de verschillende kandidaten.

Door Paulien Mantel en Thomas Krikken, beiden toegepast psycholoog bij het ArbeidsDiagnosecentrum van Werkbedrijf Lucrato, werden ervaringen uit de praktijk en concrete situaties gedeeld. Welke belangrijke randvoorwaarden zijn er voor een (toekomstige) werkplek. Denk hierbij aan specifieke werkbegeleiding, werkomgeving of taakinhoud.
Er werd dicussie gevoerd over welke ondersteuning/ tools er in de praktijk nodig zijn voor duurzame plaatsingen. Hoe bedrijven door de inzet van technologie kunnen inspringen in het gat van personeelstekort en duurzame inzetbaarheid.  Zodat technologie tot verbetering gaat leiden van de inzetbaarheid en duurzaamheid van een vervulling van een plek.
De kennissessie gaf de deelnemers een goed beeld tegen welke knelpunten werkgevers en kandidaten in de praktijk aanlopen.

Kennissessie onderwijs en hybride leren

Doel van deze kennissessie:

  • Informeren over de mogelijkheden onderwijs en hybride leren m.b.t. de verschillende betrokken opleidingen
  • Vaststellen gezamenlijk begrip van hybride leren in de Technohub
  • Mogelijkheden korte en lange termijn formuleren m.b.t. onderwijs en hybride leren binnen TINT Apeldoorn

In de kennissessie onderwijs en hybride leren is er met elkaar gekeken naar hoe onderwijs en hybride leren in de Technohub Inclusieve Technologie Apeldoorn een rol kan spelen.
De uitkomst van de sessie, vanuit de verschillende werkgroepen, laat zien dat er veel mogelijkheden zijn binnen de bestaande opleidingen om de Technohub te versterken herkend worden.

Flexibel onderwijs, modulair onderwijs, projectonderwijs, maatwerk, hybride (online en offline) vormen van leren worden herkend en zijn goed te koppelen aan de Technohub.
Belangrijk is hierbij om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de werkgevers en samen te werken aan continuïteit van de projecten en de begeleiding. De combinatie van enerzijds technische opleidingen en mens georiënteerde opleidingen die gezamenlijk vraagstukken voor de Technohub gaan oplossen wordt als waardevol gezien. Student of net afgestudeerde studenten kunnen als trainee worden ingezet; om verbindingen te maken en linking pin in en tussen de begeleiding naar werkgevers en organisaties te zijn. Een gemeenschappelijk taal en ritme ontwikkelen is belangrijk.
Hierbij is het essentieel dat het doel: de medewerker met (dreigende) afstand goed te faciliteren naar en op de werkplek, centraal staat. Dit kan een vraagstuk zijn voor de technologie, de organisatie of rondom (de begeleiding of training van) de medewerker.
Een aantal van de producten die al gebruikt worden zoals job coaching, loopbaanbegeleiding en de leercultuurscan lijken goed inzetbaar in de driehoek van organisatie, individuele medewerker en technologie zoals die in de Technohub centraal staat.
Hoe kunnen we bestaande instrumenten meer inclusief maken? Leren vind meestal in de werksetting plaats hoe zorgen we hier voor goede begeleiding en afstemming?
Op de korte termijn starten is belangrijk. Inzet van studenten zoals bijvoorbeeld vanuit projectonderwijs Aventus en Smart Solution Semester Saxion kan direct aan de eerste pilot projecten rondom smart vision gekoppeld worden. Daarnaast is het belangrijk om in kaart brengen hoe samenwerking bedrijfsleven en onderwijs eruit gaat zien als meer hybride en flexibel onderwijs wordt gemaakt gekoppeld aan de Technohub.