Onderzoek bij TINT Apeldoorn: Saxion en Aventus-studenten leveren belangrijke bijdragen

In goede samenwerking tussen TINT Apeldoorn, Aventus en Saxion hebben talentvolle studenten zich op uitdagende onderzoeksprojecten gestort. Deze projecten, uitgevoerd tijdens hun stage of afstuderen, hebben mooie inzichten opgeleverd. Hierbij een opsomming van de verschillende onderzoeken van afgelopen periode.

 • Inclusieve technologie
 • Learning community
 • Onderzoek

Analyse van het Operator Support Systeem en werkinstructies

Uitgevoerd door: Ninouk van Iersel en Christian Aras, Toegepaste Psychologie

Het onderzoek richtte zich op het Operator Support Systeem (OSS) van Arkite, met nadruk op de bruikbaarheid en bredere toepassingen. Het OSS wordt ingezet om operators te begeleiden bij complexe taken en het optimaliseert kwaliteitsborging. De focus tijdens dit onderzoek lag met name op medewerkers die al gebruik maken van het systeem. Daarom hebben de onderzoeken zeven medewerkers van de werkvloer betrokken. Door middel een korte enquête zijn werkinstructies op verschillende manieren aangeboden. De conclusie van het onderzoek benadrukt het belang van duidelijke werkinstructies en trainingsprogramma’s voor medewerkers.

Scriptie over HR-activiteiten bij technologie implementatie

Uitgevoerd door: Sena Ózer, Human Resource Management

Deze studie belicht de groeiende rol van technologie in HR-activiteiten, waarbij de uitdagingen van het integreren van inclusieve HR-activiteiten centraal staan. Medewerkers verdienen gelijke kansen en door de inzet van deze inclusieve HR-activiteiten kan dit gewaarborgd worden. De activiteiten omvatten diverse aspecten van het personeelsbeleid, onder andere: werving en selectie, training en ontwikkeling, verzuimbegeleiding en technologische hulpmiddelen.
Status: Verwachte oplevering van deze scriptie in Q3 2023.

Herontwerpen van werkplaats 8

Uitgevoerd door: Tim Tuitert, Technische Bedrijfskunde

In samenwerking met een opdrachtgever streeft Lucrato naar de wekelijkse assemblage van 16 halffabricaat-Pods, met een jaarlijks maximum van 650 stuks. Op werkplaats 8 bij Lucrato worden deze geproduceerd en vervolgens naar andere locaties getransporteerd. Daar zullen ze door een montageteam definitief worden geassembleerd. Dit project richt zich op het ontwerpen van een efficiënte productielijn voor de assemblage van halffabricaat-Pods binnen Lucrato.
Status: Verwachte oplevering scriptie in Q4 2023.

Implementatie van Virtual Reality in loopbaanoriëntatie

Uitgevoerd door: Patrick Eleveld, Toegepaste Psychologie

De afgelopen periode heeft Patrick zich bezig gehouden met het gebrek aan gebruik van Virtual Reality (VR) voor loopbaan oriëntatie binnen zowel Lucrato als Aventus. Hoewel er het afgelopen jaar verschillende pilotprojecten zijn uitgevoerd om VR in dit kader te testen en de effectiviteit positief is ontvangen, bleef het gebruik binnen beide organisaties achter. Patrick onderzocht het potentieel en de uitdagingen van het gebruik van VR voor loopbaan oriëntatie binnen zowel Lucrato en Aventus. Conclusie is dat wanneer VR geïmplementeerd gaat worden op de werkvloer de ervaring voldoende in orde zal moeten zijn. Daarom moeten storingen geminimaliseerd worden om het middel effectief in te kunnen zetten. Ook zal een goede voorbereiding, duidelijke uitleg en de actieve begeleiding essentieel moeten zijn voor effectieve virtual reality sessies.

Analyse van arbeidsdeskundige behoeften voor de technologie catalogus

Uitgevoerd door: Marell van de Pol, Toegepaste Psychologie

Marell heeft onlangs behoeften van arbeidsdeskundigen geïdentificeerd voor een inclusieve technologie catalogus. Deze catalogus informeert hen over technologische hulpmiddelen, wat helpt bij de re-integratie van medewerkers die knelpunten ervaren. Er is een grote vraag naar zo’n catalogus onder arbeidsdeskundigen vanwege de waardevolle adviezen aan werkgevers, verhoogde intrinsieke motivatie en tijdsbesparing. De catalogus dient als hulpmiddel, niet als beslismiddel.

Implementatie van Inclusieve Technologie

Uitgevoerd door: Tim Klaas, Toegepaste Psychologie.

Bij TINT heeft leerwerkbedrijf Konnected verzocht onderzoek te doen naar technologische oplossingen die hen kunnen ondersteunen bij bestaande knelpunten. Dit onderzoek loopt door tot na de zomer en is gericht op het identificeren van passende technologieen en het adresseren van eventuele hindernissen.
Status: verwachte oplevering in Q4 2023

Verbeteren/ ontwikkelen van een e-learning over 3D printen

Uitgevoerd door: Hasna Farhani, Toegepaste Psychologie

Het evalueren, testen en verbeteren van van de e-learning over 3D-printen.

Benieuwd naar TINT Apeldoorn en haar activiteiten?

In het komende jaar zal TINT Apeldoorn vier inloopmomenten organiseren. Benieuwd naar onze activiteiten? Bekijk onze agenda. Tevens is het mogelijk om – in overleg – toegang te krijgen tot de uitgevoerde onderzoeken. Neem gerust contact met ons op.

 

Recente artikelen

TINT Apeldoorn over learning community inclusieve technologie

 • Learning community

CLIC-IT sprak met Julia Bakker, innovatiemedewerker van TINT Apeldoorn over de learning community. Welke stappen zijn er gezet, wat maakt de community zo sterk en waar moet je opletten.

Lees meer

Onderzoek bij TINT Apeldoorn: Saxion en Aventus-studenten leveren belangrijke bijdragen

 • Inclusieve technologie
 • Learning community
 • Onderzoek

In goede samenwerking tussen TINT Apeldoorn, Aventus en Saxion hebben talentvolle studenten zich op uitdagende onderzoeksprojecten gestort. Deze projecten, uitgevoerd tijdens hun stage of afstuderen, hebben mooie inzichten opgeleverd. Hierbij een opsomming van de verschillende onderzoeken van afgelopen periode.

Lees meer
Student geeft uitleg over OSS aan medewerker Lucrato

Cobot op de werkvloer

 • Cobot
 • Inclusieve technologie

Vanaf nu heeft Lucrato een cobot op de werkvloer ingezet voor het palletiseren van dozen. De cobot is aangeschaft door Saxion en in bruikleen (huur) voor één jaar bij Lucrato.

Lees meer
Medewerker Lucrato met de cobot

Pilot Operator Support Systeem

 • Operator Support System
 • OSS
 • Pilot

Studenten hebben een pilot Operator Support Systeem opgestart binnen TINT Apeldoorn. Lees hier de resultaten.

Lees meer
Medewerker zit voor het eerst achter OSS

Werkconferentie 'Samen komen we verder' zet zich in voor een transparante, inclusieve en veerkrachtige arbeidsmarkt

 • Inclusieve technologie
 • PPS

De arbeidsmarkt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers, werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, de overheid, het onderwijs en anderen. TINT Apeldoorn was als publiek private samenwerking bij deze werkconferentie aanwezig en verzorgde een workshop.

Lees meer

Skills gericht profileren van kandidaten - onderzoek

 • Onderzoek
 • Skills

Studenten van Saxion voeren meerdere onderzoeken uit. Deze keer gericht op skills gericht profileren van kandidaten.

Lees meer
Kandidaat achter OSS
Word TINT partner