Onderzoek bij TINT Apeldoorn: Saxion en Aventus-studenten leveren belangrijke bijdragen

In goede samenwerking tussen TINT Apeldoorn, Aventus en Saxion hebben talentvolle studenten zich op uitdagende onderzoeksprojecten gestort. Deze projecten, uitgevoerd tijdens hun stage of afstuderen, hebben mooie inzichten opgeleverd. Hierbij een opsomming van de verschillende onderzoeken van afgelopen periode.

  • Inclusieve technologie
  • Learning community
  • Onderzoek

Analyse van het Operator Support Systeem en werkinstructies

Uitgevoerd door: Ninouk van Iersel en Christian Aras, Toegepaste Psychologie

Het onderzoek richtte zich op het Operator Support Systeem (OSS) van Arkite, met nadruk op de bruikbaarheid en bredere toepassingen. Het OSS wordt ingezet om operators te begeleiden bij complexe taken en het optimaliseert kwaliteitsborging. De focus tijdens dit onderzoek lag met name op medewerkers die al gebruik maken van het systeem. Daarom hebben de onderzoeken zeven medewerkers van de werkvloer betrokken. Door middel een korte enquête zijn werkinstructies op verschillende manieren aangeboden. De conclusie van het onderzoek benadrukt het belang van duidelijke werkinstructies en trainingsprogramma’s voor medewerkers.

Scriptie over HR-activiteiten bij technologie implementatie

Uitgevoerd door: Sena Ózer, Human Resource Management

Deze studie belicht de groeiende rol van technologie in HR-activiteiten, waarbij de uitdagingen van het integreren van inclusieve HR-activiteiten centraal staan. Medewerkers verdienen gelijke kansen en door de inzet van deze inclusieve HR-activiteiten kan dit gewaarborgd worden. De activiteiten omvatten diverse aspecten van het personeelsbeleid, onder andere: werving en selectie, training en ontwikkeling, verzuimbegeleiding en technologische hulpmiddelen.
Status: Verwachte oplevering van deze scriptie in Q3 2023.

Herontwerpen van werkplaats 8

Uitgevoerd door: Tim Tuitert, Technische Bedrijfskunde

In samenwerking met een opdrachtgever streeft Lucrato naar de wekelijkse assemblage van 16 halffabricaat-Pods, met een jaarlijks maximum van 650 stuks. Op werkplaats 8 bij Lucrato worden deze geproduceerd en vervolgens naar andere locaties getransporteerd. Daar zullen ze door een montageteam definitief worden geassembleerd. Dit project richt zich op het ontwerpen van een efficiënte productielijn voor de assemblage van halffabricaat-Pods binnen Lucrato.
Status: Verwachte oplevering scriptie in Q4 2023.

Implementatie van Virtual Reality in loopbaanoriëntatie

Uitgevoerd door: Patrick Eleveld, Toegepaste Psychologie

De afgelopen periode heeft Patrick zich bezig gehouden met het gebrek aan gebruik van Virtual Reality (VR) voor loopbaan oriëntatie binnen zowel Lucrato als Aventus. Hoewel er het afgelopen jaar verschillende pilotprojecten zijn uitgevoerd om VR in dit kader te testen en de effectiviteit positief is ontvangen, bleef het gebruik binnen beide organisaties achter. Patrick onderzocht het potentieel en de uitdagingen van het gebruik van VR voor loopbaan oriëntatie binnen zowel Lucrato en Aventus. Conclusie is dat wanneer VR geïmplementeerd gaat worden op de werkvloer de ervaring voldoende in orde zal moeten zijn. Daarom moeten storingen geminimaliseerd worden om het middel effectief in te kunnen zetten. Ook zal een goede voorbereiding, duidelijke uitleg en de actieve begeleiding essentieel moeten zijn voor effectieve virtual reality sessies.

Analyse van arbeidsdeskundige behoeften voor de technologie catalogus

Uitgevoerd door: Marell van de Pol, Toegepaste Psychologie

Marell heeft onlangs behoeften van arbeidsdeskundigen geïdentificeerd voor een inclusieve technologie catalogus. Deze catalogus informeert hen over technologische hulpmiddelen, wat helpt bij de re-integratie van medewerkers die knelpunten ervaren. Er is een grote vraag naar zo’n catalogus onder arbeidsdeskundigen vanwege de waardevolle adviezen aan werkgevers, verhoogde intrinsieke motivatie en tijdsbesparing. De catalogus dient als hulpmiddel, niet als beslismiddel.

Implementatie van Inclusieve Technologie

Uitgevoerd door: Tim Klaas, Toegepaste Psychologie.

Bij TINT heeft leerwerkbedrijf Konnected verzocht onderzoek te doen naar technologische oplossingen die hen kunnen ondersteunen bij bestaande knelpunten. Dit onderzoek loopt door tot na de zomer en is gericht op het identificeren van passende technologieen en het adresseren van eventuele hindernissen.
Status: verwachte oplevering in Q4 2023

Verbeteren/ ontwikkelen van een e-learning over 3D printen

Uitgevoerd door: Hasna Farhani, Toegepaste Psychologie

Het evalueren, testen en verbeteren van van de e-learning over 3D-printen.

Benieuwd naar TINT Apeldoorn en haar activiteiten?

In het komende jaar zal TINT Apeldoorn vier inloopmomenten organiseren. Benieuwd naar onze activiteiten? Bekijk onze agenda. Tevens is het mogelijk om – in overleg – toegang te krijgen tot de uitgevoerde onderzoeken. Neem gerust contact met ons op.

 

Recente artikelen

Best practice: inclusieve technologieën voor slechtziende fietsenmaker

Bart Nouws is een ondernemer met z’n eigen fietsspeciaalzaak. Hij repareert en verkoopt 2e hands fietsen. Bart is extreem slechtziend vanaf z’n 7e levensjaar. Z’n zicht is nu ca. 5% en verslechterd nog steeds. Z’n zicht is vooral slecht in het midden van z’n gezichtveld. Hij werkt alleen en heeft verschillende technologieën en methoden die hem daarbij helpen.

Lees meer

Best practice: inclusieve technologie in een kantooromgeving

  • Best practice

Hoe maak je in een kantooromgeving gebruik van inclusieve technologie? Rabobank deelt hun best practice.

Lees meer
logo Rabobank: mens op een kompas

Filmpje: opening eerste fysieke hub Apeldoorn

  • Fysieke hub

Een feestelijke ochtend op vrijdag 11 februari bij Werkleerbedrijf Lucrato in Apeldoorn. De opening van de eerste fysieke hub is een feit.

Lees meer
Doelgroepmedewerker Joeri aan het woord

Sociaal ondernemen: hoe zorg je dat iemand die knelpunten ervaart in jouw organisatie kan werken

  • Sociaal ondernemen

Hoe zorg je dat iemand met bijvoorbeeld autisme in jouw organisatie kan werken? Saxion is een onderzoek gestart met de insteek hoe kan Saxion mensen met autisme middels inclusieve technologie en inclusief herontwerp duurzaam werk geven.

Lees meer
Animatie van Danny en medewerker Saxion

Wat is de toegevoegde waarde van een Operator Support System voor werkleerbedrijf Lucrato?

  • Inclusieve technologie
  • Operator Support System

Werkleerbedrijf Lucrato, IJssel Technologie en Saxion hebben samen onderzoek gedaan naar de inzet van Operator Support System (OSS). Welke geleerde lessen zijn er opgedaan en wat zijn de belangrijkste opbrengsten.

Lees meer
Opstelling Operator Support System

Use case: medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren inzetten in het primaire proces

  • Use case

Overheidsinstellingen en gemeentes zijn de voornaamste opdrachtgevers voor Aebi Schmidt. Bij deze tenders kijkt de gemeente naast de kosten ook naar de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de ondernemingen. Hieronder valt natuurlijk ook de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer
Logo Aebi Schmidt
Word TINT partner