Onderzoek bij TINT Apeldoorn: Saxion en Aventus-studenten leveren belangrijke bijdragen

In goede samenwerking tussen TINT Apeldoorn, Aventus en Saxion hebben talentvolle studenten zich op uitdagende onderzoeksprojecten gestort. Deze projecten, uitgevoerd tijdens hun stage of afstuderen, hebben mooie inzichten opgeleverd. Hierbij een opsomming van de verschillende onderzoeken van afgelopen periode.

 • Inclusieve technologie
 • Learning community
 • Onderzoek

Analyse van het Operator Support Systeem en werkinstructies

Uitgevoerd door: Ninouk van Iersel en Christian Aras, Toegepaste Psychologie

Het onderzoek richtte zich op het Operator Support Systeem (OSS) van Arkite, met nadruk op de bruikbaarheid en bredere toepassingen. Het OSS wordt ingezet om operators te begeleiden bij complexe taken en het optimaliseert kwaliteitsborging. De focus tijdens dit onderzoek lag met name op medewerkers die al gebruik maken van het systeem. Daarom hebben de onderzoeken zeven medewerkers van de werkvloer betrokken. Door middel een korte enquête zijn werkinstructies op verschillende manieren aangeboden. De conclusie van het onderzoek benadrukt het belang van duidelijke werkinstructies en trainingsprogramma’s voor medewerkers.

Scriptie over HR-activiteiten bij technologie implementatie

Uitgevoerd door: Sena Ózer, Human Resource Management

Deze studie belicht de groeiende rol van technologie in HR-activiteiten, waarbij de uitdagingen van het integreren van inclusieve HR-activiteiten centraal staan. Medewerkers verdienen gelijke kansen en door de inzet van deze inclusieve HR-activiteiten kan dit gewaarborgd worden. De activiteiten omvatten diverse aspecten van het personeelsbeleid, onder andere: werving en selectie, training en ontwikkeling, verzuimbegeleiding en technologische hulpmiddelen.
Status: Verwachte oplevering van deze scriptie in Q3 2023.

Herontwerpen van werkplaats 8

Uitgevoerd door: Tim Tuitert, Technische Bedrijfskunde

In samenwerking met een opdrachtgever streeft Lucrato naar de wekelijkse assemblage van 16 halffabricaat-Pods, met een jaarlijks maximum van 650 stuks. Op werkplaats 8 bij Lucrato worden deze geproduceerd en vervolgens naar andere locaties getransporteerd. Daar zullen ze door een montageteam definitief worden geassembleerd. Dit project richt zich op het ontwerpen van een efficiënte productielijn voor de assemblage van halffabricaat-Pods binnen Lucrato.
Status: Verwachte oplevering scriptie in Q4 2023.

Implementatie van Virtual Reality in loopbaanoriëntatie

Uitgevoerd door: Patrick Eleveld, Toegepaste Psychologie

De afgelopen periode heeft Patrick zich bezig gehouden met het gebrek aan gebruik van Virtual Reality (VR) voor loopbaan oriëntatie binnen zowel Lucrato als Aventus. Hoewel er het afgelopen jaar verschillende pilotprojecten zijn uitgevoerd om VR in dit kader te testen en de effectiviteit positief is ontvangen, bleef het gebruik binnen beide organisaties achter. Patrick onderzocht het potentieel en de uitdagingen van het gebruik van VR voor loopbaan oriëntatie binnen zowel Lucrato en Aventus. Conclusie is dat wanneer VR geïmplementeerd gaat worden op de werkvloer de ervaring voldoende in orde zal moeten zijn. Daarom moeten storingen geminimaliseerd worden om het middel effectief in te kunnen zetten. Ook zal een goede voorbereiding, duidelijke uitleg en de actieve begeleiding essentieel moeten zijn voor effectieve virtual reality sessies.

Analyse van arbeidsdeskundige behoeften voor de technologie catalogus

Uitgevoerd door: Marell van de Pol, Toegepaste Psychologie

Marell heeft onlangs behoeften van arbeidsdeskundigen geïdentificeerd voor een inclusieve technologie catalogus. Deze catalogus informeert hen over technologische hulpmiddelen, wat helpt bij de re-integratie van medewerkers die knelpunten ervaren. Er is een grote vraag naar zo’n catalogus onder arbeidsdeskundigen vanwege de waardevolle adviezen aan werkgevers, verhoogde intrinsieke motivatie en tijdsbesparing. De catalogus dient als hulpmiddel, niet als beslismiddel.

Implementatie van Inclusieve Technologie

Uitgevoerd door: Tim Klaas, Toegepaste Psychologie.

Bij TINT heeft leerwerkbedrijf Konnected verzocht onderzoek te doen naar technologische oplossingen die hen kunnen ondersteunen bij bestaande knelpunten. Dit onderzoek loopt door tot na de zomer en is gericht op het identificeren van passende technologieen en het adresseren van eventuele hindernissen.
Status: verwachte oplevering in Q4 2023

Verbeteren/ ontwikkelen van een e-learning over 3D printen

Uitgevoerd door: Hasna Farhani, Toegepaste Psychologie

Het evalueren, testen en verbeteren van van de e-learning over 3D-printen.

Benieuwd naar TINT Apeldoorn en haar activiteiten?

In het komende jaar zal TINT Apeldoorn vier inloopmomenten organiseren. Benieuwd naar onze activiteiten? Bekijk onze agenda. Tevens is het mogelijk om – in overleg – toegang te krijgen tot de uitgevoerde onderzoeken. Neem gerust contact met ons op.

 

Recente artikelen

Best practice: zorgen dat medewerkers minder zware arbeid hoeven uit te voeren

 • Best practice

Zware objecten tot 120 kg moeten vaak door meerdere medewerkers getild worden om te worden gemonteerd. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers minder belast worden?

Lees meer
Ergonomische takel op de werkvloer

Ontwikkelingen binnen TINT Apeldoorn

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Inclusieve technologie

Het consortium is volop bezig op het gebied van inclusieve technologie en duurzame inzetbaarheid. We nemen je graag mee met de projecten en werkzaamheden die zijn gestart of in ontwikkeling zijn.

Lees meer
man aan het werk met exoskelet

Werkgeversbijeenkomst - kennissessie

 • Kennissessie
 • Werkgevers

De krapte op de arbeidsmarkt lijkt alleen maar toe te nemen. Het wordt de komende jaren daarmee nog belangrijker om je huidige werknemers duurzaam inzetbaar te houden èn om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen. (inclusieve) Technologie kan hierin een rol spelen. TINT Apeldoorn organiseerde een kennissessie speciaal voor werkgevers.

Lees meer
Deelnemers en sprekers Werkgeversbijeenkomst

Use case: het ondersteunen van mensen met psychisch knelpunten op de werkvloer van een fietsfabrikant

 • Use case

Medewerkers met een psychische beperking hebben vaker problemen met de sociale en interactieve aspecten rondom het werk dan met het werk zelf.

Lees meer
Montagehal Van Raam

Best practice: het ondersteunen van mensen met een fysieke beperking op de werkvloer bij een fietsfabrikant

 • Best practice

Medewerkers met een fysieke beperking zijn beperkt in hun belastbaarheid. Hierdoor kunnen ze fysieke werkzaamheden maar kort uitvoeren. Hoe kan technoloiie bijdragen aan een oplossing?

Lees meer
Man monteert fiets

Pilot van start: aan het werk met behulp van Operator Support System

 • Inclusieve technologie
 • Operator Support System
 • Pilot

Saxion, IJssel Technologie en werkbedrijf Lucrato zijn de pilot ‘Inclusieve technologie met behulp van OSS (Operator Support Systeem)’ binnen Lucrato begonnen. Maar hoe is de pilot van start gegaan binnen TINT Apeldoorn? Waar moet je allemaal opletten? Lucrato neemt ons mee in het proces.

Lees meer
Operator Support System projectie op werkbank
Word TINT partner