Ontwikkelingen binnen TINT Apeldoorn

Het consortium is volop bezig op het gebied van inclusieve technologie en duurzame inzetbaarheid. We nemen je graag mee met de projecten en werkzaamheden die zijn gestart of in ontwikkeling zijn.

  • Duurzame inzetbaarheid
  • Inclusieve technologie
man aan het werk met exoskelet

Exoskelet
Bepalen of er binnen TINT Apeldoorn een exoskelet wordt aangeschaft of gehuurd om zo te testen of dit bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Stress Autism Mate (SAM)
Speciale app voor mensen met autisme die al is ontwikkeld door TNO voor de GGZ. Onderzoeken of deze app ook op de werkvloer kan worden ingezet. Er zullen samen met TNO oriënterende gesprekken worden gevoerd.

Innovatieve tablet
Ondersteuning om kandidaten te helpen bij de opstart van het project. Voor nu gericht op mensen met een beschutadvies indicatie. Daarnaast zullen de tablets worden uitgezet bij statushouders in verband met translation. Zorginstelling ’s Heerenloo heeft dit al geïntroduceerd en zal TINT ondersteunen tijdens de plaatsing.

Inclusieve weegschaal
Het is een weegschaal met een stoplicht waarmee een medewerker weet wanneer hij te veel, te weinig of juiste aantal in een doosje heeft gedaan. Denk aan aantal schroeven in een doosje. Dus tellen hoeft niet.

Smart Solution Semester Saxion
Een groep Saxion studenten zal zich gaan richten op oriëntatie en matching middels VR.

Pilot OSS
Saxion, IJssel Technologie en werkbedrijf Lucrato zijn de pilot ‘Inclusieve technologie met behulp van OSS (Operator Support Systeem)’ binnen Lucrato begonnen. Hoe kan OSS van toegevoegde waarde zijn voor kandidaten?

Laaggeletterdheid i.c.m. arbeidsmarkt oriëntatie
Onderzoek: hoe kan inclusieve technologie worden ingezet zodat laaggeletterden die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren zich beter kunnen oriënteren op werkzaamheden in de arbeidsmarkt

Innovatieve Translate systeem
Doel is om een goede basis te krijgen met mensen die geen of weinig Nederlands kunnen zodat er minder herstel gesprekken nodig zijn. De tablet vertaald in woord en geschrift beide kanten op. In een test met een collega die Turks spreekt, is het 75% correcte vertaling. Verdere testen zal meer informatie brengen

Pilot effectmeting Noise canceling
Mensen die moeite hebben om prikkels via oor te verwerken. Op advies van “autitalent” 2x sony koptelefoon aangeschaft. 1x is in test bij Diagnosecentrum. Een moet nog worden uitgezet waarbij er nog gezocht wordt hoe te testen en voorkomen dat iedereen zo’n koptelefoon wil.
Workshop Kansrijke technologie voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid
Een workshop gegeven van uit TINT Apeldoorn en KIT op het online congres ‘Sterk door werk’.

Aanvraag pilot Coalitie voor Technologie en Inclusie
Aanvraag voor een pilot m.b.t. Met VR toetreding en mobiliteit op de arbeidsmarkt van mensen met ASS en angststoornissen te verbeteren.

Stage- en afstudeeropdrachten
Studenten Saxion en Aventus zullen tijdens TINT betrokken zijn bij verschillende projecten in het kader van hun stage of afstuderen. Waaronder het ontwikkelen van inclusieve skillspaspoort en dagboekmethodiek.