Arbeidsdeskundigen op bezoek bij TINT Apeldoorn

3D printer, Operator Support System en Virtual Reality allemaal technologieën/ projecten waar studenten bij TINT Apeldoorn mee bezig zijn. Tien arbeidsdeskundigen van het UWV, arbodienst en private organisaties maakten kennis met de studenten en projecten van TINT Apeldoorn.

Aanleiding bezoek

Arbeidsdeskundigen van het Onderlinge Toetsingsgroep komen enkele malen bij elkaar om kennis te updaten en uit te wisselen. Deze keer een bezoek aan TINT Apeldoorn. De arbeidsdeskundigen richten zich onder andere op de invalshoek van voorzieningen met betrekking tot re-integratie.

Technologieën en projecten TINT Apeldoorn

De arbeidsdeskundigen kregen een inkijkje in de verschillende technologieën en projecten die bij TINT Apeldoorn draaien.

Virtual Reality (VR)

VR voor beroepskeuze bij autisme of angststoornissen. Mensen uit de doelgroep ondersteunen bij de keuze voor hun beroep. Via VR kan iemand verschillende filmpjes van beroepen bekijken. De aankomende tijd zal via een co-creatie meerdere beroepenfilmpjes worden vormgegeven.

Operator Support System

Diverse medewerkers van werkleerbedrijf Lucrato hebben inmiddels kennis gemaakt met het Operator Support System. Het systeem projecteert instructies op het werkblad.
De aankomende tijd zal dit verder worden uitgerold binnen Lucrato.

Arbeidsdeskundigen mogen zelf achter het Operator Support System plaats nemen om het te testen.

Arbeidsdeskundigen krijgen uitleg over Operator Support System en mogen dit ook zelf testen.

3D printer

Hulpmiddelen maken voor doelgroepmedewerkers zodat zij hun werk beter en gemakkelijker kunnen uitvoeren. Dit kan door de hulpmiddelen te laten maken met de 3D-printer. Momenteel wordt gekeken hoe doelgroepmedewerkers kunnen worden ingeleerd voor de 3D-printer.

Catalogus

Wegwijs worden in het grote bos van alle verschillende (inclusieve) technologieën is voor veel mensen nog erg lastig. Door middel van een technologie catalogus kan er makkelijker een technologie gevonden worden die iemand kan ondersteunen in zijn of haar dagelijkse leven. Ook is deze catalogus erg makkelijk om organisaties bewuster te maken van wat er allemaal mogelijk is.

Speeddaten

Middels speeddaten, gesprekken van 10 minuten, tussen arbeidsdeskundige en student(en) konden er vragen worden gesteld en ervaringen worden uitgewisseld. Het speeddaten zorgde voor veel interactie.

Enkele reacties van arbeidsdeskundigen:

 •  ‘Mooi om te zien dat er binnen TINT Apeldoorn veel aandacht is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’
 • ‘Het is interessant om de ontwikkelingen binnen TINT Apeldoorn te zien en mooi hoe studenten met diverse achtergronden hier bij betrokken zijn.’
 • ‘VSO onderwijs al eerder in het proces betrekken, dit biedt mogelijkheden bij de jonge doelgroep.’

We kijken terug op een goede bijeenkomst, waarbij het contact is gelegd tussen arbeidsdeskundigen en TINT Apeldoorn.

Recente artikelen

TINT Apeldoorn over learning community inclusieve technologie

 • Learning community

CLIC-IT sprak met Julia Bakker, innovatiemedewerker van TINT Apeldoorn over de learning community. Welke stappen zijn er gezet, wat maakt de community zo sterk en waar moet je opletten.

Lees meer

Onderzoek bij TINT Apeldoorn: Saxion en Aventus-studenten leveren belangrijke bijdragen

 • Inclusieve technologie
 • Learning community
 • Onderzoek

In goede samenwerking tussen TINT Apeldoorn, Aventus en Saxion hebben talentvolle studenten zich op uitdagende onderzoeksprojecten gestort. Deze projecten, uitgevoerd tijdens hun stage of afstuderen, hebben mooie inzichten opgeleverd. Hierbij een opsomming van de verschillende onderzoeken van afgelopen periode.

Lees meer
Student geeft uitleg over OSS aan medewerker Lucrato

Cobot op de werkvloer

 • Cobot
 • Inclusieve technologie

Vanaf nu heeft Lucrato een cobot op de werkvloer ingezet voor het palletiseren van dozen. De cobot is aangeschaft door Saxion en in bruikleen (huur) voor één jaar bij Lucrato.

Lees meer
Medewerker Lucrato met de cobot

Pilot Operator Support Systeem

 • Operator Support System
 • OSS
 • Pilot

Studenten hebben een pilot Operator Support Systeem opgestart binnen TINT Apeldoorn. Lees hier de resultaten.

Lees meer
Medewerker zit voor het eerst achter OSS

Werkconferentie 'Samen komen we verder' zet zich in voor een transparante, inclusieve en veerkrachtige arbeidsmarkt

 • Inclusieve technologie
 • PPS

De arbeidsmarkt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers, werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, de overheid, het onderwijs en anderen. TINT Apeldoorn was als publiek private samenwerking bij deze werkconferentie aanwezig en verzorgde een workshop.

Lees meer

Skills gericht profileren van kandidaten - onderzoek

 • Onderzoek
 • Skills

Studenten van Saxion voeren meerdere onderzoeken uit. Deze keer gericht op skills gericht profileren van kandidaten.

Lees meer
Kandidaat achter OSS