Hoe onderneem je in een inclusieve organisatie?

Bij TINT Apeldoorn geloven wij sterk in het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Inclusie is niet alleen een waardevol streven, maar ook een essentieel onderdeel van het op de juiste manier benutten van arbeidspotentieel. In het volgende kennisclip legt student Stijn uit hoe je onderneemt in een inclusieve organisatie. We nodigen je graag uit om de kennisclip te bekijken.

  • Inclusie
  • Kennisdeling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij het nastreven van maatschappelijk verantwoord ondernemen houd je rekening met de impact van je handelingen op zowel mens, milieu als samenleving. Je zorgt ervoor dat je bedrijf geen negatieve invloed heeft op de omgeving. Daarnaast zorgt je bedrijf ervoor dat het bijdraagt aan oplossingen voor problemen zoals slechte werkomstandigheden, milieuvervuiling en armoede.

Jobcrafting en jobcarving

Een medewerker kan zelf de inhoud van zijn of haar baan aanpassen op basis van kennis vaardigheden, talenten, interesse en behoeftes die hij of zij heeft. Dit wordt ook wel jobcrafting genoemd. Hierdoor wijzigt het beeld dat iemand heeft van zijn of haar baan in positieve zin.
Jobcarving omvat het opsplitsen van taken of verantwoordelijkheden binnen bestaande functies, met als doel het creëren van nieuwe, meer duurzame rollen voor andere individuen. Op deze manier kunnen functies geschikt gemaakt worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We doen het samen!

Laten we samen werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Deel jouw gedachten en ervaringen over het ondernemen in een inclusieve organisatie en hoe dit kan bijdragen in jouw bedrijf in de reacties!