Kan de inzet van 3D-printers bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers – verkennend onderzoek

 • 3D-printer

Doelstelling

Het in kaart brengen of de inzet van 3D printers, binnen Werkleerbedrijf Lucrato, kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Is het een hype of een levensvatbare duurzame investering.

Doelgroep

Medewerkers van Werkleerbedrijf Lucrato die (mogelijke) behoefte hebben aan aangepaste hulpmiddelen.

Betrokken partijen

Student van Saxion – Julia Bakker en Werkleerbedrijf Lucrato.

Aanpak pilot

Bij de start van het project is verkennend onderzoek uitgevoerd naar bedrijven die zich al begaven op het snijpunt van 3D-technologie en inclusiviteit. Er is gerapporteerd over de context van deze bedrijven en hoe zij 3D-technologie inzetten. Er is met een aantal van de bedrijven contact gelegd en zo is een klein netwerk rondom 3D-technologie ontstaan. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven zijn geleerde lessen opgesteld, die zijn meegenomen in de adviezen van de rapportage. Er is literatuuronderzoek uitgevoerd en daarna hebben er diverse gesprekken binnen Lucrato plaats gevonden. Hier is gebrainstormd over verschillende visies en mogelijkheden voor 3D-technologie implementatie binnen Lucrato. Vervolgens is een visie opgesteld over de implementatie van 3D-printen binnen Lucrato om inclusiviteit te bevorderen. Ook zijn een implementatieplan en een projectplan opgesteld om Lucrato handvaten te geven voor implementatie.

Geleerde lessen

 • 3D-geprinte hulpmiddelen op maat stimuleren het werkgemak en duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld bij medewerkers met verminderde fijne motoriek.
 • Het is belangrijk om scholing op het gebied van montage, onderhoud en modeleren (3D tekenen) aan te bieden. Een scholingsprogramma kan de inzetbaarheid vergroten.
 • Persoonlijke interesses zoals het werken met Lego, tekenen of Minecraft spelen laten potentie zien op het gebied van 3D-inzicht en computervaardigheden. Deze interesses kunnen specifiek worden benut om de het arbeidspotentieel en motivatie van een medewerker te vergroten.

Belangrijkste opbrengsten

 • Deelnemers beschikken sneller over hun 3D-geprint hulpmiddel dan via een ergotherapeut.
 • Het is mogelijk om volledige personalisatie van een hulpmiddel voor een medewerker en het werkproces te creëren.
 • Inzet van hulpmiddelen kan bijdragen aan meer onafhankelijkheid en vergrote inzetbaarheid bij medewerkers.
 • Deelnemers die een scholing volgen wat betreft 3D-printers en 3D-modelleren kunnen hun persoonlijke interesses inzetten in werknemersvaardigheden. Met als uiteindelijk doel detachering naar een baan op niveau in 3D-technologie.

Vervolg

 • In kaart brengen van casussen: wie kan binnen Lucrato baat hebben bij een op maat gemaakt hulpmiddel?
 • Pilot op maat gemaakte aanpassing draaien.
 • In kaart brengen hoe een op scholingstraject eruit moet zien met verschillende partners/bedrijven en behoeften van medewerkers als richtlijn.
 • Opstellen scholingsprogramma.
 • In kaart brengen welke medewerkers binnen Lucrato geschikt zijn en interesse hebben in het volgen van de scholing.
 • Implementeren van 3D-printer binnen Lucrato door starten van scholingsprogramma waarbij interne casussen worden gebruikt als oefenmateriaal.