TINT Apeldoorn

De eerste Technohub Inclusieve Technologie van Nederland.
Door de inzet van nieuwe technologie mensen met afstand op de arbeidsmarkt uit de regio Apeldoorn helpen om zo duurzaam en volledig mogelijk inzetbaar te worden.
Goed voor hun arbeidsmarkpositie en kansen voor werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Informatie over

Recent nieuws

Filmpje: opening eerste fysieke hub Apeldoorn

  • Fysieke hub

Een feestelijke ochtend op vrijdag 11 februari bij Werkleerbedrijf Lucrato in Apeldoorn. De opening van de eerste fysieke hub is een feit.

Lees meer
Doelgroepmedewerker Joeri aan het woord

Sociaal ondernemen: hoe zorg je dat iemand met een beperking in jouw organisatie kan werken

  • Sociaal ondernemen

Hoe zorg je dat iemand met bijvoorbeeld autisme in jouw organisatie kan werken? Saxion is een onderzoek gestart met de insteek hoe kan Saxion mensen met autisme middels inclusieve technologie en inclusief herontwerp duurzaam werk geven.

Lees meer
Animatie van Danny en medewerker Saxion

Wat is de toegevoegde waarde van een Operator Support System voor werkleerbedrijf Lucrato?

  • Inclusieve technologie
  • Operator Support System

Werkleerbedrijf Lucrato, IJssel Technologie en Saxion hebben samen onderzoek gedaan naar de inzet van Operator Support System (OSS). Welke geleerde lessen zijn er opgedaan en wat zijn de belangrijkste opbrengsten.

Lees meer
Opstelling Operator Support System

Use case: medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt inzetten in het primaire proces

  • Use case

Overheidsinstellingen en gemeentes zijn de voornaamste opdrachtgevers voor Aebi Schmidt. Bij deze tenders kijkt de gemeente naast de kosten ook naar de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de ondernemingen. Hieronder valt natuurlijk ook de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer
Logo Aebi Schmidt

Best practice: zorgen dat medewerkers minder zware arbeid hoeven uit te voeren

  • Best practice

Zware objecten tot 120 kg moeten vaak door meerdere medewerkers getild worden om te worden gemonteerd. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers minder belast worden?

Lees meer
Ergonomische takel op de werkvloer

Ontwikkelingen binnen TINT Apeldoorn

  • Duurzame inzetbaarheid
  • Inclusieve technologie

Het consortium is volop bezig op het gebied van inclusieve technologie en duurzame inzetbaarheid. We nemen je graag mee met de projecten en werkzaamheden die zijn gestart of in ontwikkeling zijn.

Lees meer
man aan het werk met exoskelet