Best practices

Best practices over inclusieve technogie dit tot nu toe bij TINT Apeldoorn zijn opgedaan. Voor welke doelgroep is het en wat is de oplossing.

Gerelateerde artikelen

Het belang van de learning community TINT

  • Holland High Tech
  • Learning community

TINT Apeldoorn is de eerste technohub voor inclusieve technologie van Nederland. Holland High Tech besteedde aandacht aan hoe de learning community van TINT Apeldoorn bijdraagt aan inclusiviteit in hightech en leven lang leren. Bekijk de video.

Start scherm filmpje met alle logo's

Exoskelet mogelijke toepassing bij fysieke werkzaamheden - onderzoek

  • Exoskelet
  • Onderzoek

Doelstelling Het in kaart brengen in hoeverre exoskeletten een mogelijke toepassing kunnen zijn als fysieke ondersteuning bij werk. En hoe je een eventuele toekomstige implementatie bij werkleerbedrijf Lucrato het best kan begeleiden. Doelgroep Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren Betrokken partijen Student van Saxion – Marjolein Houwers, Werkleerbedrijf Lucrato en externe deskundigen Welke technologie wordt ingezet Er wordt ...

Exoskelet

Onderzoek - Module oZone over inclusieve technologie bij bedrijven

  • Onderzoek
  • oZone

Onderzoek van Saxion student: waar hebben bedrijven in de metalektro behoefde aan op het gebied van inclusieve technologie.

Logo van Ozone

Motivaties en drempels voor bedrijven bij inzet inclusieve technologie

  • Inclusieve technologie
  • Onderzoek

TINT wil graag meer bedrijven en organisaties uit de regio betrekken bij de kansen en uitdagingen rond technologie en inclusie. Daarom hebben Lucrato en TINT een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Ecorys. In het door Ecorys uitgevoerde onderzoek stond de vraag centraal: welke overwegingen spelen een rol in de motivatie van werkgevers in de regio om (werknemers met) inclusieve technologie in te zetten in hun bedrijf? We delen hierbij een aantal uitkomsten.

Medewerkers Lucrato zijn aan het praten door middel van vertaaltechnologie