Motivaties en drempels voor bedrijven bij inzet inclusieve technologie

De Technohub Inclusieve Technologie (TINT) Apeldoorn is een publiek-private samenwerking en een learning community van bedrijven, technologiepartijen, kennisinstellingen, KIT en Werkleerbedrijf Lucrato. Het doel is om mensen met inzet van technologie toegang te bieden tot passend en duurzaam werk.

 • Inclusieve technologie
 • Onderzoek

TINT wil graag meer bedrijven en organisaties uit de regio betrekken bij de kansen en uitdagingen rond technologie en inclusie. Daarom hebben Lucrato en TINT een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Ecorys.

In het door Ecorys uitgevoerde onderzoek in het najaar van 2022 stond de vraag centraal: welke overwegingen spelen een rol in de motivatie van werkgevers in de regio om (werknemers met) inclusieve technologie in te zetten in hun bedrijf? We delen hierbij een aantal uitkomsten.

Motivatie inzet (inclusieve) technologie

Werkgevers hebben verschillende redenen voor inzet van (inclusieve) technologie:

 • Productiviteit werknemers verhogen
 • Zelfstandigheid werknemers verhogen
 • Duurzame inzetbaarheid bevorderen, denk aan ergonomie

Het raakt daarmee niet alleen aan inzet van mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald duurzaam werk, maar ook aan de inzet van reguliere werknemers.

Drempels inzet (inclusieve) technologie

Werkgevers ervaren ook drempels om (inclusieve) technologie in te zetten:

 • Onbekendheid van leidinggevenden met de technologie
 • Gebrek aan vaardigheden personeel
 • Mogelijke complexiteit gebruik technologie
 • Kosten
 • Bestaande systemen, infrastructuur en werkprocessen

Voor TINT Apeldoorn is het daarom van belang om bedrijven goed te informeren over de mogelijkheden van technologie en de wijze waarop je dit kunt implementeren. Naast technologische innovatie is het goed inbedden in de organisatie van technologie en de inzet van mensen met een beperking belangrijk.

Voorbeelden van motivatie om technologie in te zetten

Werkgevers geven ook duidelijke voorbeelden waarom men inclusieve technologie zou inzetten:

 • Hoe kun je huidig personeel langer inzetbaar houden
 • Hoe kun je werk toegankelijk maken voor lager gekwalificeerd personeel (verbreding aanbod personeel)
 • Verlichten veiligheidsrisico’s (wettelijke verplichting bij Risico Inventarisatie & Evaluatie)
 • Kwaliteitseisen (fouten reduceren)
 • Je wilt als bedrijf meegaan met de tijd (‘jong blijven’) en aantrekkelijk zijn voor nieuwe werknemers

Onbekendheid technologieën en doelgroep

Werkgevers geven aan nog onbekend te zijn met de verschillende technologieën die beschikbaar zijn. Men zoekt informatie over: wat is er al beschikbaar, waar kun je het voor inzetten, hoe past het in het werkproces, wat kost het en wat levert het op? Daarnaast is er gebrek aan tijd en rust om de technologische mogelijkheden te verkennen.

Ook de doelgroep is nog onbekend. Werkgevers hebben soms het beeld dat mensen vanuit een werkleerbedrijf vooral kwetsbaar zijn. Terwijl er een rijk geschakeerd beeld is, met mensen met veel verschillende talenten. De verwachtingen liggen (te) laag. Onbekend maakt onbemind. Hier ligt een mooie taak voor TINT om de bedrijven te informeren en te voorzien van goede voorbeelden.

De stap naar implementatie

Wat hebben werkgevers nodig om de stap naar implementatie te zetten?
Concrete oplossingen voor knelpunten:

 • Welke technologie is er?
 • Waar kan je het voor inzetten? – bv inwerken, belasting wegnemen, kwaliteitsborging, taal op de werkvloer, etc.
 • Wat kost het? – aanschaf, onderhoud, aanleren gebruik, begeleiding, etc.
 • Wat levert het op? – bv lagere instapeisen, besparen op arbeidsinzet, minder verzuim, hogere productiviteit, meer werkplezier
 • Inpassing in werkproces? – verschilt per bedrijf. Voorbeelden als inspiratie

TINT kan hier een duidelijke rol in spelen door het delen van pilots en hun resultaten. Zorgen dat er praktische informatie beschikbaar is voor bedrijven en actief op bezoek te gaan bij bedrijven in de regio. Daarnaast is het belangrijk om de waarde van de werknemer dankzij inzet technologie heeft te benadrukken in plaats van de inclusiviteit.

Meer weten over TINT

Wil je meer weten over de inzet van inclusieve technologie? Ben je geïnteresseerd in aansluiten bij TINT Apeldoorn of wil je een kijkje nemen bij onze hub in Apeldoorn? Neem dan contact met ons op.

 

Recente artikelen

TINT Apeldoorn over learning community inclusieve technologie

 • Learning community

CLIC-IT sprak met Julia Bakker, innovatiemedewerker van TINT Apeldoorn over de learning community. Welke stappen zijn er gezet, wat maakt de community zo sterk en waar moet je opletten.

Lees meer

Onderzoek bij TINT Apeldoorn: Saxion en Aventus-studenten leveren belangrijke bijdragen

 • Inclusieve technologie
 • Learning community
 • Onderzoek

In goede samenwerking tussen TINT Apeldoorn, Aventus en Saxion hebben talentvolle studenten zich op uitdagende onderzoeksprojecten gestort. Deze projecten, uitgevoerd tijdens hun stage of afstuderen, hebben mooie inzichten opgeleverd. Hierbij een opsomming van de verschillende onderzoeken van afgelopen periode.

Lees meer
Student geeft uitleg over OSS aan medewerker Lucrato

Cobot op de werkvloer

 • Cobot
 • Inclusieve technologie

Vanaf nu heeft Lucrato een cobot op de werkvloer ingezet voor het palletiseren van dozen. De cobot is aangeschaft door Saxion en in bruikleen (huur) voor één jaar bij Lucrato.

Lees meer
Medewerker Lucrato met de cobot

Pilot Operator Support Systeem

 • Operator Support System
 • OSS
 • Pilot

Studenten hebben een pilot Operator Support Systeem opgestart binnen TINT Apeldoorn. Lees hier de resultaten.

Lees meer
Medewerker zit voor het eerst achter OSS

Werkconferentie 'Samen komen we verder' zet zich in voor een transparante, inclusieve en veerkrachtige arbeidsmarkt

 • Inclusieve technologie
 • PPS

De arbeidsmarkt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers, werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, de overheid, het onderwijs en anderen. TINT Apeldoorn was als publiek private samenwerking bij deze werkconferentie aanwezig en verzorgde een workshop.

Lees meer

Skills gericht profileren van kandidaten - onderzoek

 • Onderzoek
 • Skills

Studenten van Saxion voeren meerdere onderzoeken uit. Deze keer gericht op skills gericht profileren van kandidaten.

Lees meer
Kandidaat achter OSS
TINT help center