Motivaties en drempels voor bedrijven bij inzet inclusieve technologie

De Technohub Inclusieve Technologie (TINT) Apeldoorn is een publiek-private samenwerking en een learning community van bedrijven, technologiepartijen, kennisinstellingen, KIT en Werkleerbedrijf Lucrato. Het doel is om mensen met inzet van technologie toegang te bieden tot passend en duurzaam werk.

 • Inclusieve technologie
 • Onderzoek

TINT wil graag meer bedrijven en organisaties uit de regio betrekken bij de kansen en uitdagingen rond technologie en inclusie. Daarom hebben Lucrato en TINT een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Ecorys.

In het door Ecorys uitgevoerde onderzoek in het najaar van 2022 stond de vraag centraal: welke overwegingen spelen een rol in de motivatie van werkgevers in de regio om (werknemers met) inclusieve technologie in te zetten in hun bedrijf? We delen hierbij een aantal uitkomsten.

Motivatie inzet (inclusieve) technologie

Werkgevers hebben verschillende redenen voor inzet van (inclusieve) technologie:

 • Productiviteit werknemers verhogen
 • Zelfstandigheid werknemers verhogen
 • Duurzame inzetbaarheid bevorderen, denk aan ergonomie

Het raakt daarmee niet alleen aan inzet van mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald duurzaam werk, maar ook aan de inzet van reguliere werknemers.

Drempels inzet (inclusieve) technologie

Werkgevers ervaren ook drempels om (inclusieve) technologie in te zetten:

 • Onbekendheid van leidinggevenden met de technologie
 • Gebrek aan vaardigheden personeel
 • Mogelijke complexiteit gebruik technologie
 • Kosten
 • Bestaande systemen, infrastructuur en werkprocessen

Voor TINT Apeldoorn is het daarom van belang om bedrijven goed te informeren over de mogelijkheden van technologie en de wijze waarop je dit kunt implementeren. Naast technologische innovatie is het goed inbedden in de organisatie van technologie en de inzet van mensen met een beperking belangrijk.

Voorbeelden van motivatie om technologie in te zetten

Werkgevers geven ook duidelijke voorbeelden waarom men inclusieve technologie zou inzetten:

 • Hoe kun je huidig personeel langer inzetbaar houden
 • Hoe kun je werk toegankelijk maken voor lager gekwalificeerd personeel (verbreding aanbod personeel)
 • Verlichten veiligheidsrisico’s (wettelijke verplichting bij Risico Inventarisatie & Evaluatie)
 • Kwaliteitseisen (fouten reduceren)
 • Je wilt als bedrijf meegaan met de tijd (‘jong blijven’) en aantrekkelijk zijn voor nieuwe werknemers

Onbekendheid technologieën en doelgroep

Werkgevers geven aan nog onbekend te zijn met de verschillende technologieën die beschikbaar zijn. Men zoekt informatie over: wat is er al beschikbaar, waar kun je het voor inzetten, hoe past het in het werkproces, wat kost het en wat levert het op? Daarnaast is er gebrek aan tijd en rust om de technologische mogelijkheden te verkennen.

Ook de doelgroep is nog onbekend. Werkgevers hebben soms het beeld dat mensen vanuit een werkleerbedrijf vooral kwetsbaar zijn. Terwijl er een rijk geschakeerd beeld is, met mensen met veel verschillende talenten. De verwachtingen liggen (te) laag. Onbekend maakt onbemind. Hier ligt een mooie taak voor TINT om de bedrijven te informeren en te voorzien van goede voorbeelden.

De stap naar implementatie

Wat hebben werkgevers nodig om de stap naar implementatie te zetten?
Concrete oplossingen voor knelpunten:

 • Welke technologie is er?
 • Waar kan je het voor inzetten? – bv inwerken, belasting wegnemen, kwaliteitsborging, taal op de werkvloer, etc.
 • Wat kost het? – aanschaf, onderhoud, aanleren gebruik, begeleiding, etc.
 • Wat levert het op? – bv lagere instapeisen, besparen op arbeidsinzet, minder verzuim, hogere productiviteit, meer werkplezier
 • Inpassing in werkproces? – verschilt per bedrijf. Voorbeelden als inspiratie

TINT kan hier een duidelijke rol in spelen door het delen van pilots en hun resultaten. Zorgen dat er praktische informatie beschikbaar is voor bedrijven en actief op bezoek te gaan bij bedrijven in de regio. Daarnaast is het belangrijk om de waarde van de werknemer dankzij inzet technologie heeft te benadrukken in plaats van de inclusiviteit.

Meer weten over TINT

Wil je meer weten over de inzet van inclusieve technologie? Ben je geïnteresseerd in aansluiten bij TINT Apeldoorn of wil je een kijkje nemen bij onze hub in Apeldoorn? Neem dan contact met ons op.

 

Recente artikelen

Studentverhaal: “Ik heb mijzelf zodanig kunnen ontwikkelen dat ik klaar ben gestoomd voor de arbeidsmarkt!”

 • 3D-printer
 • Stage
 • Studentverhaal

Elk semester werken verschillende studenten aan de projecten van TINT door middel van hun scripties of stages. Deze studenten zijn essentieel voor het succes van TINT en hun bijdragen zijn van grote waarde. We zijn erg dankbaar voor de kennis en inzichten die zij met ons delen. Aan het einde van elk semester presenteren zij een onderzoeksverslag, scriptie of professioneel product, dat we graag met een breder publiek delen. Stytze, Mechatronica student van Aventus, heeft zich voornamelijk beziggehouden met 3D printen. Wij hebben hem gevraagd om iets meer te vertellen over zijn stage bij TINT.

Lees meer

Een succesvolle afsluiting van de 3D print cursus!

 • 3D-printer
 • Kennisdeling

Vorige week woensdag was het feest bij TINT! Negen enthousiaste deelnemers hebben de 10-weekse cursus 3D-printen succesvol afgerond en hun certificaat in ontvangst genomen. In de afgelopen tien weken hebben de deelnemers de kans gekregen hun kennis en vaardigheden in 3D-printen te verbeteren, dankzij een mix van een e-learning en een praktische workshop.

Lees meer

Innovatieve tool voor werkgevers: Streven naar inclusie met technologie

 • Inclusieve technologie
 • Kennisdeling
 • Sociaal ondernemen
 • Werkgevers

Streven naar inclusie door middel van inclusieve technologie binnen je bedrijf: Hoe pak je dit als werkgever aan? Wat komt hier allemaal bij kijken? En waar moet je rekening mee houden? Als werkgever wil je wellicht streven naar inclusie door middel van technologie, maar weet je niet waar te beginnen.

Lees meer

Ontdek de kracht van TINT in vier minuten

 • Inclusieve technologie
 • TINT Apeldoorn

Technohub Inclusieve Technologie (TINT): de plek waar innovatie en inclusie samenkomen. Maar hoe ziet dat er in de praktijk eigenlijk uit? Ontdek in vier minuten de kracht van TINT!

Lees meer
Medewerker aan het werk met OSS

Ontbijten en ontdekken: Een succesvolle ochtend!

 • Inclusieve technologie
 • Kennisdeling
 • Kennissessie

Wat een opkomst! Afgelopen donderdagochtend was onze technohub gevuld met externe bedrijven die geïnteresseerd waren in de mogelijkheden van inclusieve technologie. Onder het genot van een heerlijk ontbijt, verzorgd door OSP catering, kwamen verschillende sprekers aan het woord over onderwerpen als AI en robotisering, duurzame inzetbaarheid, Augmented Reality en cognitive support.

Lees meer

Studentenverhaal: Studenten van het Smart Solutions Semester aan het woord

 • Game-based assessment
 • Studentverhaal

Elk semester dragen meerdere studenten bij aan projecten van TINT in de vorm van een scriptie of een stage. De studenten zijn de drijvende kracht achter TINT en we zijn ontzettend dankbaar dat ze hun kennis en inzichten met ons willen delen. De studenten leveren aan het einde van elk semester een onderzoeksverslag, scriptie of beroepsproduct op die wij graag met alle geïnteresseerde willen delen. Afgelopen semester hebben wij de studenten gevraagd om hun ervaringen met ons te delen over hun tijd bij TINT. We zijn verheugd om deze verhalen te delen, omdat ze naast hun waardevolle bijdrage aan de TINT ook een inkijkje geven in de unieke dynamiek van onze samenwerkingen. 

Lees meer
TINT help center