Motivaties en drempels voor bedrijven bij inzet inclusieve technologie

De Technohub Inclusieve Technologie (TINT) Apeldoorn is een publiek-private samenwerking en een learning community van bedrijven, technologiepartijen, kennisinstellingen, KIT en Werkleerbedrijf Lucrato. Het doel is om mensen met inzet van technologie toegang te bieden tot passend en duurzaam werk.

 • Inclusieve technologie
 • Onderzoek

TINT wil graag meer bedrijven en organisaties uit de regio betrekken bij de kansen en uitdagingen rond technologie en inclusie. Daarom hebben Lucrato en TINT een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Ecorys.

In het door Ecorys uitgevoerde onderzoek in het najaar van 2022 stond de vraag centraal: welke overwegingen spelen een rol in de motivatie van werkgevers in de regio om (werknemers met) inclusieve technologie in te zetten in hun bedrijf? We delen hierbij een aantal uitkomsten.

Motivatie inzet (inclusieve) technologie

Werkgevers hebben verschillende redenen voor inzet van (inclusieve) technologie:

 • Productiviteit werknemers verhogen
 • Zelfstandigheid werknemers verhogen
 • Duurzame inzetbaarheid bevorderen, denk aan ergonomie

Het raakt daarmee niet alleen aan inzet van mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald duurzaam werk, maar ook aan de inzet van reguliere werknemers.

Drempels inzet (inclusieve) technologie

Werkgevers ervaren ook drempels om (inclusieve) technologie in te zetten:

 • Onbekendheid van leidinggevenden met de technologie
 • Gebrek aan vaardigheden personeel
 • Mogelijke complexiteit gebruik technologie
 • Kosten
 • Bestaande systemen, infrastructuur en werkprocessen

Voor TINT Apeldoorn is het daarom van belang om bedrijven goed te informeren over de mogelijkheden van technologie en de wijze waarop je dit kunt implementeren. Naast technologische innovatie is het goed inbedden in de organisatie van technologie en de inzet van mensen met een beperking belangrijk.

Voorbeelden van motivatie om technologie in te zetten

Werkgevers geven ook duidelijke voorbeelden waarom men inclusieve technologie zou inzetten:

 • Hoe kun je huidig personeel langer inzetbaar houden
 • Hoe kun je werk toegankelijk maken voor lager gekwalificeerd personeel (verbreding aanbod personeel)
 • Verlichten veiligheidsrisico’s (wettelijke verplichting bij Risico Inventarisatie & Evaluatie)
 • Kwaliteitseisen (fouten reduceren)
 • Je wilt als bedrijf meegaan met de tijd (‘jong blijven’) en aantrekkelijk zijn voor nieuwe werknemers

Onbekendheid technologieën en doelgroep

Werkgevers geven aan nog onbekend te zijn met de verschillende technologieën die beschikbaar zijn. Men zoekt informatie over: wat is er al beschikbaar, waar kun je het voor inzetten, hoe past het in het werkproces, wat kost het en wat levert het op? Daarnaast is er gebrek aan tijd en rust om de technologische mogelijkheden te verkennen.

Ook de doelgroep is nog onbekend. Werkgevers hebben soms het beeld dat mensen vanuit een werkleerbedrijf vooral kwetsbaar zijn. Terwijl er een rijk geschakeerd beeld is, met mensen met veel verschillende talenten. De verwachtingen liggen (te) laag. Onbekend maakt onbemind. Hier ligt een mooie taak voor TINT om de bedrijven te informeren en te voorzien van goede voorbeelden.

De stap naar implementatie

Wat hebben werkgevers nodig om de stap naar implementatie te zetten?
Concrete oplossingen voor knelpunten:

 • Welke technologie is er?
 • Waar kan je het voor inzetten? – bv inwerken, belasting wegnemen, kwaliteitsborging, taal op de werkvloer, etc.
 • Wat kost het? – aanschaf, onderhoud, aanleren gebruik, begeleiding, etc.
 • Wat levert het op? – bv lagere instapeisen, besparen op arbeidsinzet, minder verzuim, hogere productiviteit, meer werkplezier
 • Inpassing in werkproces? – verschilt per bedrijf. Voorbeelden als inspiratie

TINT kan hier een duidelijke rol in spelen door het delen van pilots en hun resultaten. Zorgen dat er praktische informatie beschikbaar is voor bedrijven en actief op bezoek te gaan bij bedrijven in de regio. Daarnaast is het belangrijk om de waarde van de werknemer dankzij inzet technologie heeft te benadrukken in plaats van de inclusiviteit.

Meer weten over TINT

Wil je meer weten over de inzet van inclusieve technologie? Ben je geïnteresseerd in aansluiten bij TINT Apeldoorn of wil je een kijkje nemen bij onze hub in Apeldoorn? Neem dan contact met ons op.

 

Recente artikelen

In de praktijk: Operator Support System bij Senzer

 • Inclusieve technologie
 • Operator Support System
 • Praktijk

Een aantal leden van het consortium ging op bezoek bij sociaal werkbedrijf Senzer in Helmond-De Peel waar ze inclusieve technologie inzetten. Een kijkje op de werkvloer om kennis en inspiratie op doen.

Lees meer
Aantal consortium leden krijgen uitleg over OSS bij Senzer

Hybride leren en nieuwe technologie; kansen voor iedereen

 • A+O fonds
 • TINT Apeldoorn

Het A+O fonds besteedt in haar magazine en online aandacht aan de eerste technohub inclusieve technologie (TINT) van Nederland, een innovatief concept geïnitieerd door de Kennisalliantie Inclusie en Technologie en de sector van maak- en technologiebedrijven. In 2020 is het idee met een consortium van 8 organisaties vertaald naar een concreet programma, gericht op de kansen van nieuwe technologie in relatie tot het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van bedrijven en het versterken van de positie van mensen met een arbeidsbeperking op de regionale arbeidsmarkt.

Lees meer

Kennissessies TINT Apeldoorn

 • Hybride leren
 • Inclusieve technologie
 • Kennissessie

Voor alle deelnemers aan het consortium zijn kennissessies georganiseerd met verschillende thema's zoals verschillende technologieen, mens & arbeid en onderwijs & hybride leren. Lees hier de doelen en uitkomsten.

Lees meer
Medewerker met een VR-bril op

Technohub Inclusieve Technologie van start in Apeldoorn

 • Inclusieve technologie

Een consortium van bedrijven, technologiepartijen, kennisinstellingen en sociaal werkbedrijf Lucrato start in de regio Apeldoorn de allereerste Technohub Inclusieve Technologie (TINT) van Nederland.

Lees meer
Medewerker aan het werk met technologie
TINT help center