Het ontwikkelen en inclusief maken van de technologie catalogus voor de doelgroep

 • Inclusieve technologie

Doelstelling

De technologie catalogus verder ontwikkelen om hem meer inclusief te maken, zodat ook de doelgroep hem makkelijker kan gebruiken.

Doelgroep

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hun coach. Daarnaast accountmanagers van Werkleerbedrijf Lucrato.

Betrokken partijen

Smart Solutions Studenten en Roland Goedhart de Kroon van Werkleerbedrijf Lucrato.

Opzet pilot

Er is eerst onderzoek gedaan naar de behoeftes van de gebruikers. Deze input is gebruikt voor het brainstormen over een gepast format om de technologie catalogus te ontwikkelen. Daarna is er een prototype ontwikkeld om voor te leggen aan alle betrokken stakeholders. Dit project had de looptijd van een jaar.

Belangrijkste opbrengsten

Een werkend prototype van de technologie catalogus met daarbij instructies en een implementatieplan.

Vervolg

Een volgende groep Smart Solutions Studenten gaat verder met het ontwikkelen van een bèta versie.

Recente artikelen

TINT Apeldoorn over learning community inclusieve technologie

 • Learning community

CLIC-IT sprak met Julia Bakker, innovatiemedewerker van TINT Apeldoorn over de learning community. Welke stappen zijn er gezet, wat maakt de community zo sterk en waar moet je opletten.

Lees meer

Onderzoek bij TINT Apeldoorn: Saxion en Aventus-studenten leveren belangrijke bijdragen

 • Inclusieve technologie
 • Learning community
 • Onderzoek

In goede samenwerking tussen TINT Apeldoorn, Aventus en Saxion hebben talentvolle studenten zich op uitdagende onderzoeksprojecten gestort. Deze projecten, uitgevoerd tijdens hun stage of afstuderen, hebben mooie inzichten opgeleverd. Hierbij een opsomming van de verschillende onderzoeken van afgelopen periode.

Lees meer
Student geeft uitleg over OSS aan medewerker Lucrato

Cobot op de werkvloer

 • Cobot
 • Inclusieve technologie

Vanaf nu heeft Lucrato een cobot op de werkvloer ingezet voor het palletiseren van dozen. De cobot is aangeschaft door Saxion en in bruikleen (huur) voor één jaar bij Lucrato.

Lees meer
Medewerker Lucrato met de cobot

Pilot Operator Support Systeem

 • Operator Support System
 • OSS
 • Pilot

Studenten hebben een pilot Operator Support Systeem opgestart binnen TINT Apeldoorn. Lees hier de resultaten.

Lees meer
Medewerker zit voor het eerst achter OSS

Werkconferentie 'Samen komen we verder' zet zich in voor een transparante, inclusieve en veerkrachtige arbeidsmarkt

 • Inclusieve technologie
 • PPS

De arbeidsmarkt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers, werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, de overheid, het onderwijs en anderen. TINT Apeldoorn was als publiek private samenwerking bij deze werkconferentie aanwezig en verzorgde een workshop.

Lees meer

Skills gericht profileren van kandidaten - onderzoek

 • Onderzoek
 • Skills

Studenten van Saxion voeren meerdere onderzoeken uit. Deze keer gericht op skills gericht profileren van kandidaten.

Lees meer
Kandidaat achter OSS