Onderzoek bij TINT Apeldoorn: Saxion en Aventus-studenten leveren belangrijke bijdragen

In goede samenwerking tussen TINT Apeldoorn, Aventus en Saxion hebben talentvolle studenten zich op uitdagende onderzoeksprojecten gestort. Deze projecten, uitgevoerd tijdens hun stage of afstuderen, hebben mooie inzichten opgeleverd. Hierbij een opsomming van de verschillende onderzoeken van afgelopen periode.

 • Inclusieve technologie
 • Learning community
 • Onderzoek

Analyse van het Operator Support Systeem en werkinstructies

Uitgevoerd door: Ninouk van Iersel en Christian Aras, Toegepaste Psychologie

Het onderzoek richtte zich op het Operator Support Systeem (OSS) van Arkite, met nadruk op de bruikbaarheid en bredere toepassingen. Het OSS wordt ingezet om operators te begeleiden bij complexe taken en het optimaliseert kwaliteitsborging. De focus tijdens dit onderzoek lag met name op medewerkers die al gebruik maken van het systeem. Daarom hebben de onderzoeken zeven medewerkers van de werkvloer betrokken. Door middel een korte enquête zijn werkinstructies op verschillende manieren aangeboden. De conclusie van het onderzoek benadrukt het belang van duidelijke werkinstructies en trainingsprogramma’s voor medewerkers.

Scriptie over HR-activiteiten bij technologie implementatie

Uitgevoerd door: Sena Ózer, Human Resource Management

Deze studie belicht de groeiende rol van technologie in HR-activiteiten, waarbij de uitdagingen van het integreren van inclusieve HR-activiteiten centraal staan. Medewerkers verdienen gelijke kansen en door de inzet van deze inclusieve HR-activiteiten kan dit gewaarborgd worden. De activiteiten omvatten diverse aspecten van het personeelsbeleid, onder andere: werving en selectie, training en ontwikkeling, verzuimbegeleiding en technologische hulpmiddelen.
Status: Verwachte oplevering van deze scriptie in Q3 2023.

Herontwerpen van werkplaats 8

Uitgevoerd door: Tim Tuitert, Technische Bedrijfskunde

In samenwerking met een opdrachtgever streeft Lucrato naar de wekelijkse assemblage van 16 halffabricaat-Pods, met een jaarlijks maximum van 650 stuks. Op werkplaats 8 bij Lucrato worden deze geproduceerd en vervolgens naar andere locaties getransporteerd. Daar zullen ze door een montageteam definitief worden geassembleerd. Dit project richt zich op het ontwerpen van een efficiënte productielijn voor de assemblage van halffabricaat-Pods binnen Lucrato.
Status: Verwachte oplevering scriptie in Q4 2023.

Implementatie van Virtual Reality in loopbaanoriëntatie

Uitgevoerd door: Patrick Eleveld, Toegepaste Psychologie

De afgelopen periode heeft Patrick zich bezig gehouden met het gebrek aan gebruik van Virtual Reality (VR) voor loopbaan oriëntatie binnen zowel Lucrato als Aventus. Hoewel er het afgelopen jaar verschillende pilotprojecten zijn uitgevoerd om VR in dit kader te testen en de effectiviteit positief is ontvangen, bleef het gebruik binnen beide organisaties achter. Patrick onderzocht het potentieel en de uitdagingen van het gebruik van VR voor loopbaan oriëntatie binnen zowel Lucrato en Aventus. Conclusie is dat wanneer VR geïmplementeerd gaat worden op de werkvloer de ervaring voldoende in orde zal moeten zijn. Daarom moeten storingen geminimaliseerd worden om het middel effectief in te kunnen zetten. Ook zal een goede voorbereiding, duidelijke uitleg en de actieve begeleiding essentieel moeten zijn voor effectieve virtual reality sessies.

Analyse van arbeidsdeskundige behoeften voor de technologie catalogus

Uitgevoerd door: Marell van de Pol, Toegepaste Psychologie

Marell heeft onlangs behoeften van arbeidsdeskundigen geïdentificeerd voor een inclusieve technologie catalogus. Deze catalogus informeert hen over technologische hulpmiddelen, wat helpt bij de re-integratie van medewerkers die knelpunten ervaren. Er is een grote vraag naar zo’n catalogus onder arbeidsdeskundigen vanwege de waardevolle adviezen aan werkgevers, verhoogde intrinsieke motivatie en tijdsbesparing. De catalogus dient als hulpmiddel, niet als beslismiddel.

Implementatie van Inclusieve Technologie

Uitgevoerd door: Tim Klaas, Toegepaste Psychologie.

Bij TINT heeft leerwerkbedrijf Konnected verzocht onderzoek te doen naar technologische oplossingen die hen kunnen ondersteunen bij bestaande knelpunten. Dit onderzoek loopt door tot na de zomer en is gericht op het identificeren van passende technologieen en het adresseren van eventuele hindernissen.
Status: verwachte oplevering in Q4 2023

Verbeteren/ ontwikkelen van een e-learning over 3D printen

Uitgevoerd door: Hasna Farhani, Toegepaste Psychologie

Het evalueren, testen en verbeteren van van de e-learning over 3D-printen.

Benieuwd naar TINT Apeldoorn en haar activiteiten?

In het komende jaar zal TINT Apeldoorn vier inloopmomenten organiseren. Benieuwd naar onze activiteiten? Bekijk onze agenda. Tevens is het mogelijk om – in overleg – toegang te krijgen tot de uitgevoerde onderzoeken. Neem gerust contact met ons op.

 

Recente artikelen

Inclusieve technologie in Vlaanderen

 • Operator Support System

Net als in Nederland is Vlaanderen druk bezig met de inzet van inclusieve technologie. In november ging TINT Apeldoorn en Werkzaak Rivierenland bij maatwerkbedrijf Mariasteen en Lichtwerk op bezoek om zo kennis uit te wisselen. De nadruk bij dit bezoek lag op Augmented Reality: Operator Support System.

Lees meer
Bord met tekst Augmented Reality Workflow

TINT: Technologie als stimulans voor inclusief werkgeverschap

 • Inclusieve technologie

“Met nieuwe technologieën ben je flexibeler als het gaat om personeel dat je kunt inzetten. Bij de huidige arbeidsmarktschaarste ontstaat bij bedrijven hiervoor ook veel meer interesse: buiten de traditionele vijver vissen”.

Lees meer

Open je kansen met technologie

 • Cobot
 • Inclusieve technologie
 • Operator Support System

Inspirerende sprekers, kennismaking met technologieën en de Technohub Inclusieve Technologie. Dit allemaal en meer tijdens het mini-syposium ‘Open je kansen met technologie’. Hier volgt een terugblik. 

Lees meer

Vervolgonderzoek: de toegevoegde waarde van Operator Support System

 • Operator Support System

In februari publiceerden wij het artikel: Wat is de toegevoegde waarde van een Operator Support System voor werkleerbedrijf Lucrato? Hier is een vervolgonderzoek uitgekomen. We nemen je mee in de geleerde lessen en opbrengsten.

Lees meer
Operator Support System

Kan de inzet van 3D-printers bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers – verkennend onderzoek

 • 3D-printer

Een verkennend onderzoek of de inzet van 3D printers, binnen Werkleerbedrijf Lucrato, kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. Is het een hype of een levensvatbare duurzame investering?

Lees meer
close up van 3D printer

Kunnen cobots effectief worden ingezet ter ondersteuning van werk bij arbeidsongeschikten - vooronderzoek

 • Cobot

Een vooronderzoek om een beter beeld te krijgen van de inzetbaarheid van cobots en de voor- en nadelen die dit met zich meebrengt.

Lees meer
Man met cobot aan het werk
Word TINT partner