Use case: medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren inzetten in het primaire proces

  • Use case

Bedrijf

Aebi Schmidt is een internationaal partner voor intelligente productsystemen en diensten voor het reinigen en opruimen van verkeersgebieden alsook voor het onderhoud van groenvoorzieningen op moeilijk terrein.

Product

Strooi- en veegmachines. Een breed scala aan modellen. Modellen worden opgebouwd uit standaard ‘legoblokjes’ die wel vaak hetzelfde zijn. Maar er zijn vele variaties mogelijk in het uiteindelijke product.

Doelgroep

Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.

Uitdaging

Overheidsinstellingen en gemeentes zijn de voornaamste opdrachtgevers voor Aebi Schmidt. Bij deze tenders kijkt de gemeente naast de kosten ook naar de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de ondernemingen. Hieronder valt natuurlijk ook de inzet van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Dit gebeurt nu vooral op facilitair gebied, maar er wordt ook geprobeerd om mensen met die knelpunten hebben in te gaan zetten bij de primaire processen.
Binnen Aebi Schimdt zijn de primaire processen echter volledig Lean ingericht. Dit resulteert in strakke doorlooptijden bij de primaire processen. De strakke doorlooptijden zorgen voor tijdsdruk waar het personeel nu prima mee om kan gaan. Aebi Schmidt denkt dat deze tijdsdruk een slechte invloed heeft op mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.
Daarnaast Aebi Schmidt zorgt ook voor het onderhoud van haar strooimachines. Hieronder valt ook het schoonmaken en opnieuw schilderen van de zoutstrooiers. Dit wordt op het moment uitbesteed en is erg kostbaar.

Productiehal Aebi Schmidt

Vervolg

Onderzoeken hoe inclusieve technologie een helpende hand kan bieden om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren in te zetten in het primaire proces. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van de strooimachines uitvoeren door iemand die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart met ondersteuning van een smart glasses.